ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

Υπέυθυνος Μονάδας Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΜΟΝΙΜΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΑΝΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΥΛΑΔΙΡΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΜΑΡΙΑ ΠΑΣΙΩΤΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΣΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΣ

ΣΤΕΛΛΑ ΤΑΚΑ

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣΖΕΝΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

ΠΕΝΝΥ ΤΖΑΝΗ – ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΠΟΥΛΑ

ΒΑΣΩ ΖΗΣΑΚΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΡΕΝΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ
Μονάδα Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας 2021. All rights reserved.