Η Μαρία Πασιώτη είναι Ακαδημαϊκός Υπότροφος στη Μονάδας Αλλεργιολογίας της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και υποψήφια διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με ερευνητικό αντικείμενο την αλλεργία στους ξηρούς καρπούς και την αντιμετώπισή της.  

Έκανε τις ιατρικές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια εκπαιδεύτηκε για 2 έτη στην Παιδιατρική στην Παιδιατρική Κλινική του Γ.Ν. Λαμίας και στην Παιδιατρική Κλινική του Γ.Ν. Βέροιας. Ολοκλήρωσε την ειδικότητα της Αλλεργιολογίας στο Γ.Ν. «Λαϊκό» στην Αθήνα, όπου πέραν της πλήρους συμμετοχής σε όλες τις δραστηριότητες του Τμήματος, συμμετείχε και σε κλινικά πρωτόκολλα και μελέτες. 


Διατέλεσε επιστημονικός συνεργάτης στο Ερευνητικό Κέντρο Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (2008-2013), στον τομέα της βασικής έρευνας, με συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Από το 2018 είναι ακαδημαϊκός υπότροφος στην Μονάδα Αλλεργιολογίας, υπεύθυνη του ιατρείου τροφικής αλλεργίας, με ενεργό συμμετοχή στην εκπαίδευση φοιτητών και ειδικευομένων. Είναι μέλλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), και της Ελληνικής (ΕΕΑΚΑ) και της Ευρωπαϊκής (EAACI) Εταιρείας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας. Έχει λάβει «Πιστοποίηση Αριστείας», μετά από εξετάσεις, από το EAACI, και υποτροφίες από την ΕΕΑΚΑ και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Συμμετάσχει ενεργά σε Ευρωπαϊκά και Πανελλήνια συνέδρια Αλλεργιολογίας, με περισσότερες από 10 ομιλίες μετά από πρόσκληση και περισσότερες από 30 επιστημονικές εργασίες και προφορικές ανακοινώσεις, πολλές από τις οποίες έχουν βραβευτεί.  

 Έχει δημοσιεύσει 7 εργασίες, λαμβάνοντας 83 αναφορές και σκορ ερευνητικού ενδιαφέροντος 250 (research gate). Αυτό το διάστημα διερευνά την αντιμετώπιση της τροφικής αλλεργίας στους ξηρούς καρπούς μέσω απευαισθητοποίησης που στοχεύει στην προστασία των ασθενών από τυχαίες αλλεργικές εκθέσεις. 

https://www.researchgate.net/profile/Maria-Pasioti/

Maria Pasioti (0000-0001-6658-4828) (orcid.org)


Logo_f

Τηλ για το ραντεβού σας: 213 200 9160
Καθημερινά 08:00 - 15:00

Παγκόσμια Εβδομάδα Αλλεργίας 2023

Μονάδα Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας 2021. All rights reserved.