ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ

Το αναλυτικό αλλεργιολογικό ιστορικό αποτελεί βάση και προϋπόθεση για τη σωστή διάγνωση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ωστόσο, χρειάζεται και η βοήθεια ειδικών διαγνωστικών προσεγγίσεων οι οποίες θα επιβεβαιώσουν την κλινική υποψία, θα διαχωρίσουν αντικρουόμενα δεδομένα, θα καθορίσουν την πρόγνωση της νόσου και θα συμβάλουν στην καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπιση. Τα εργαλεία αυτά που έχει στα χέρια του ο αλλεργιολόγος περιγράφονται στο ακόλουθο τμήμα.Μονάδα Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας 2021. All rights reserved.