• Εισιτήριο για το ραντεβού της ημέρας από το ισόγειο
  • Βιβλιάριο υγείας παιδιού
  • Σχετικές εξετάσεις αν υπάρχουν
  • Ιστορικό αντίδρασης σε περίπτωση που υπάρχει

Μονάδα Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας 2021. All rights reserved.