Η Μαρία Κρητικού είναι πτυχιούχος του τμήματος Επισκεπτών Υγείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΑΤΕΙ Αθηνών  και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος της Αγωγής και Προαγωγής Υγείας, από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.  Από το Μάρτιο του 2018 είναι επιστημονική συνεργάτης της Μονάδας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, όπου και εργάζεται ως ερευνήτρια. Ασχολείται με την Ευρωπαϊκή μελέτη CURE  (Constructing a ‘Eubiosis Reinstatement Therapy’ for Asthma) που  έχει ως βασικό στόχο την χρήση της θεραπείας με βακτηριοφάγους (φάγους) για την επαναφορά της μικροβιακής ισορροπίας στο άσθμα και την μελέτη SynAir-G η οποία αφορά την συνεργική επίδραση  ρύπων εσωτερικών χώρων και ιών /μικροβίων στην υγεία παιδιών σχολικής ηλικίας.


Έχει δεκαετή εμπειρία από την συμμετοχή της σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα (EPIC, CHANCES, HYDRIA) και παρεμβάσεις σχετικές με τη διατροφή και την τροποποίηση συμπεριφορών και 14 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.


Logo_f

Τηλ για το ραντεβού σας: 213 200 9160
Καθημερινά 08:00 - 15:00

Παγκόσμια Εβδομάδα Αλλεργίας 2023

Μονάδα Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας 2021. All rights reserved.