Τρέχουσες και βέλτιστες πρακτικές στην παρακολούθηση του παιδικού άσθματος μεταξύ πολλών διεθνών ενδιαφερομένων

22 Μάιος 2023 0
publication.png

Το παιδικό άσθμα είναι μια χρόνια ασθένεια που απαιτεί τακτική παρακολούθηση. Μια πρόσφατη δημοσίευση από την ομάδα PeARL περιγράφει για πρώτη φορά το φάσμα των πραγματικών πρακτικών παρακολούθησης παγκοσμίως και τις συγκρίνει με πρακτικές που θεωρούνται βέλτιστες. Με τη συμμετοχή 1319 επαγγελματιών υγείας από 88 χώρες, υπήρχε σημαντική συμφωνία τόσο μεταξύ όσο και εντός διαφορετικών χωρών στην παρακολούθηση του παιδικού άσθματος. Έτσι, π.χ. επισκέψεις για σοβαρό άσθμα στα παιδιά πραγματοποιούνται κάθε 1-4 μήνες και διαρκούν 10′-40′ στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων. Τα συμπτώματα, ο έλεγχος, η τήρηση της θεραπείας, οι συννοσηρότητες και η πνευμονική λειτουργία είναι οι κορυφαίες προτεραιότητες για παρακολούθηση. Αποκαλύφθηκε μια ανεκπλήρωτη ανάγκη για εντατικοποίηση της παρακολούθησης μεταξύ των επισκέψεων, αξιοποιώντας εργαλεία mHealth.

Το Pediatric Asthma in Real Life (PeARL) είναι μια Δεξαμενή Ιδεών (Think Tank) που ιδρύθηκε από το Respiratory Effectiveness Group, και αποτελείται από επαγγελματίες υγείας, κλινικούς ακαδημαϊκούς και εκπροσώπους ασθενών με εξειδίκευση και επαγγελματική ενασχόληση με το παιδιατρικό άσθμα. Η παρακολούθηση του άσθματος βρέθηκε να είναι από τις υψηλότερες προτεραιότητες σε μια προηγούμενη δημοσίευση του PeARL που αξιολογούσε ανεκπλήρωτες κλινικές ανάγκες στο παιδιατρικό άσθμα.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Logo_f

Τηλ για το ραντεβού σας: 213 200 9160
Καθημερινά 08:00 - 15:00

Παγκόσμια Εβδομάδα Αλλεργίας 2023

Μονάδα Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας 2021. All rights reserved.