Γίνετε μέρος της ομάδας μας!

5 Απρίλιος 2023 0
info@allergy.gr-3.png

Δύο νέες θέσεις εργασίας είναι ανοικτές στη Μονάδα Αλλεργιολογίας του ΕΚΠΑ!

 1. Εκτελεστική Γραμματεία

Η Μονάδα Αλλεργιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών αναζητά Εκτελεστική Γραμματέα (Executive Secretary) για διοικητική υποστήριξη της Μονάδας και του Καθηγητού της. Ο/η ιδανικός υποψήφιος/α αναμένεται να είναι εξαιρετικά οργανωτικός, επικοινωνιακός, υπεύθυνος και με πρωτοβουλία.

Η θέση προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης σε ένα δημιουργικό και υποστηρικτικό περιβάλλον

Αντικείμενο Εργασίας

 • Διαχείριση ραντεβού, αλληλογραφίας
 • Αρχειοθέτηση εγγράφων, email
 • Διαχείριση ταξιδιών
 • Παρακολούθηση λειτουργίας Μονάδας
 • Παρακολούθηση προϋπολογισμού
 • Επικοινωνία με συνεργάτες
 • Οργάνωση συναντήσεων (ατζέντα, πρακτικά)
 • Οργάνωση εκδηλώσεων
 • Διαχείριση προσωπικού
 • Έρευνα και δημιουργία αναφορών
 • Διαχείριση εμπιστευτικών πληροφοριών με εχεμύθεια

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης
 • Εξαιρετική γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ (προγράμματα γραφείου, οργάνωσης, δεδομένων)
 • Εξαιρετικές δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
 • Επικοινωνιακή δεξιότητα και άριστες διαπροσωπικές σχέσεις
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Συναφής επαγγελματική εμπειρία

2. Χειριστής Προγραμμάτων/Project Manager

Η Μονάδα Αλλεργιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών αναζητά Project Manager για τη διαχείριση των ερευνητικών της έργων και των κλινικών της μελετών. Ο/η ιδανικός υποψήφιος/α αναμένεται να έχει εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων, κατά προτίμηση Ευρωπαϊκών, να μπορεί να χειρίζεται ταυτόχρονα πολλαπλά προγράμματα, να είναι εξαιρετικά οργανωτικός, συνεργατικός και με καλή επικοινωνία.

Η θέση προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης και διάκρισης σε ένα δημιουργικό και υποστηρικτικό περιβάλλον

Αντικείμενο Εργασίας

 • Δημιουργία και παρακολούθηση πλάνων, προγραμμάτων και προϋπολογισμών
 • Έγκαιρη αναγνώριση κινδύνων και πρόταση μέτρων αποφυγής
 • Στενή παρακολούθηση ορόσημων και παραδοτέων
 • Σύνταξη και κατάθεση παραδοτέων
 • Οργάνωση συναντήσεων (ατζέντα, πρακτικά)
 • Επικοινωνία με συνεργάτες και προμηθευτές
 • Συνεργασία με τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου
 • Παρουσίαση προγραμμάτων και της προόδου τους σε διαφορετικά κοινά
 • Έρευνα και δημιουργία αναφορών
 • Συστηματική αρχειοθέτηση
 • Διαχείριση δεδομένων

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης
 • Εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων
 • Εξαιρετική γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση εργαλείων και software διαχείρισης προγραμμάτων
 • Εξαιρετικές δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
 • Επικοινωνιακή δεινότητα
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Ικανότητα εργασίας ανεξάρτητα και σε ομάδα

Επιθυμητά προσόντα

 • Γνώση εργαλείων/software διαχείρισης δεδομένων

Πληροφορίες, αιτήσεις στο info@allergy.gr


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Logo_f

Τηλ για το ραντεβού σας: 213 200 9160
Καθημερινά 08:00 - 15:00

Παγκόσμια Εβδομάδα Αλλεργίας 2023

Μονάδα Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας 2021. All rights reserved.