Ο Παύλος Βιδάλης είναι Επόπτης Δημόσιας Υγείας – Υγιεινολόγος και συνεργάτης της Μονάδας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας   της Β Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής Του νοσοκομείου Παίδων Π&Α Κυριακού. 

Είναι απόφοιτος του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής και έχει μεταπτυχιακό τίτλο στην «Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία» που απέκτησε στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας το 2012. Από το 2021 είναι υποψήφιος Διδάκτωρ στο ΠΑ.Δ.Α. στο τμήμα της Δημόσιας και κοινωτικής υγείας σε συνεργασία με την Μονάδα Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.


Από το 2012 μέχρι σήμερα συμμετέχει σε πληθώρα Πανελληνίων και Πανευρωπαϊκών μελετών, τόσο στην οργάνωση των πρωτόκολλων όσο και την ορθή εκτέλεσή τους. 

Έχει δημοσιεύσεις στην πλατφόρμα PubMed και συμμετοχές με Poster σε Πανελλήνια συνέδρια.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29199628/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27184434/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23824948/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23612513/


Logo_f

Τηλ για το ραντεβού σας: 213 200 9160
Καθημερινά 08:00 - 15:00

Παγκόσμια Εβδομάδα Αλλεργίας 2023

Μονάδα Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας 2021. All rights reserved.