Στόχος του ειδικού ιατρείου Αναπνευστικής Αλλεργίας είναι η «χαρτογράφηση», με όσο το δυνατό μεγαλύτερη σαφήνεια, των ιδιαιτεροτήτων της αναπνευστικής νόσου κάθε παιδιού. Αυτό, οδηγεί σε καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών της νόσου, αλλά επίσης, προσφέρει στο μικρό ασθενή αρτιότερη πρόληψη και ικανοποιητικότερο έλεγχο των συμπτωμάτων. Το σημαντικότερο όφελος είναι η σαφής βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθματικού παιδιού, αφού περιορίζεται σημαντικά ο αριθμός των εξάρσεων. Πρακτικά, όμως, αυτό δίνει πολλά ακόμα οφέλη:

 • Μικρότερος αριθμός επισκέψεων -τόσο σε τακτικές επισκέψεις όσο και στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων,
 • μικρότερος αριθμός επισκέψεων στους Παιδιάτρους που τα παρακολουθούν,
 • μικρότερος αριθμός νοσηλειών/ημερών νοσηλείας, και
 • μικρότερος αριθμός ημερών απουσίας από την εργασία των γονέων, με τελικό όφελος τη συνολικότερη βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο του παιδιού, όσο και της οικογένειας.

Στο Ιατρείο Αναπνευστική Αλλεργίας της Μονάδας που λειτουργεί από το 2007, διενεργούνται διαγνωστικές δοκιμασίες αιχμής για την αξιολόγηση των πνευμονικών λειτουργιών σε παιδιά όπως:

 • Δοκιμασίες πρόκλησης με αδενοσίνη, μεταχολίνη και άσκηση,
 • σπιρομέτρηση,
 • ταλαντωσιμετρία,
 • προσδιορισμός εκπνεόμενου μονοξειδίου αζώτου (FeNO),
 • αποτίμηση δεικτών φλεγμονής σε συμπύκνωμα αναπνοής (EBC).

Σκοπός όλων των παραπάνω είναι η αρτιότερη προσέγγιση, διάγνωση και θεραπεία παιδιών με νοσήματα του αναπνευστικού (κύριο αυτών το άσθμα). Το άσθμα σήμερα αποτελεί, σύμφωνα με επιδημιολογικά δεδομένα από τη χώρα μας αλλά και παγκόσμια, μία από τις συχνότερες χρόνιες φλεγμονώδεις νόσους της παιδικής ηλικίας. Άλλα νοσήματα του αναπνευστικού περιλαμβάνουν περιπτώσεις παιδών με χρόνιο βήχα, επίμονα ή υποτροπιάζοντα επεισόδια συριγμού κ.λπ.

Το άσθμα είναι μια χρόνια πάθηση, απαιτεί συνεχή αντιμετώπιση και κατάλληλη θεραπεία. Σύμφωνα με τις Εθνικές Οδηγίες για τη διάγνωση και αντιμετώπιση του άσθματος, η θεραπεία του αποτελείται από τέσσερις κύριες συνιστώσες:

 • Χρήση αντικειμενικών μέσων για τη μέτρηση της πνευμονικής λειτουργίας (όπως τα σπιρόμετρα και τα ροόμετρα) για την εκτίμηση της σοβαρότητας του άσθματος και για την παρακολούθηση της πορείας του ασθενούς.
 • Μέτρα για τον περιβαλλοντικό έλεγχο προς αποφυγή ή εξάλειψη των παραγόντων που προκαλούν συμπτώματα ή κρίσεις άσθματος.
 • Φαρμακευτική θεραπεία: αφενός μακροχρόνια αντιμετώπιση προκειμένου να αντιστραφεί και να προληφθεί η φλεγμονή των αεραγωγών, αφετέρου θεραπεία αντιμετώπισης των κρίσεων άσθματος.
 • Διαπαιδαγώγηση με στόχο τη συνεργασία μεταξύ ασθενών, των οικογενειών τους, του γιατρού και άλλων υγειονομικών παραγόντων.

Επιπλέον, υπάρχουν έξι στόχοι για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του άσθματος:

 • Πρόληψη των χρόνιων και των ενοχλητικών συμπτωμάτων.
 • Διατήρηση «φυσιολογικής» αναπνοής.
 • Διατήρηση επιπέδων φυσιολογικής δραστηριότητας, όπως η σωματική άσκηση.
 • Πρόληψη κρίσεων επαναλαμβανόμενου άσθματος και μείωση της ανάγκης για επισκέψεις σε μονάδες έκτακτης ανάγκης και νοσηλεία.
 • Χορήγηση κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής με ελάχιστα ή καθόλου ανεπιθύμητα αποτελέσματα.
 • Ανταπόκριση στις προσδοκίες των ασθενών και των οικογενειών τους για ικανοποιητική φροντίδα του άσθματος.

Οι αλλεργιολόγοι της μονάδας μας θα εργαστούν μαζί με τον μικρό ασθενή και την οικογένειά τους πάνω σε αυτούς τους στόχους. Το άσθμα δεν πρέπει να εμποδίζει τη συμμετοχή σε φυσιολογικές δραστηριότητες, ούτε την ποιότητα της ζωής.

 


Logo_f

Τηλ για το ραντεβού σας: 213 200 9160
Καθημερινά 08:00 - 15:00

Παγκόσμια Εβδομάδα Αλλεργίας 2023

Μονάδα Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας 2021. All rights reserved.