ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ


  1. Lipp Τ. Heterogeneity of Pollen Food Allergy Syndrome in Seven Southern European Countries: the @IT.2020 Multicenter Study. Allergy
  2. Heaney LG. Eosinophilic and non-eosinophilic asthma: an expert consensus framework to characterize phenotypes in a global real-life severe asthma cohort. Chest
  3. Spyridaki I. In Vitro Effects of 5-Lipoxygenase Pathway Inhibition on Rhinovirus-Associated Bronchial Epithelial Inflammation. Pulm Ther.
  4. Xepapadaki P. Natural History of IgE-Mediated Fish Allergy in Children. J Allergy Clin Immunol Pract.
  5. Sigurdardottir ST. Prevalence and early-life risk factors of school age allergic multimorbidity – the EuroPrevall-iFAAM birth cohort. Allergy.
  6. Niespodziana K. Microarray Technology May Reveal the Contribution of Allergen Exposure and Rhinovirus Infections as Possible Triggers for Acute Wheezing Attacks in Preschool Children. Viruses.
  7. Papadopoulos NG. A Current Perspective of Allergic Asthma: From Mechanisms to Management. Handb Exp Pharmacol
  8. Jansen K. Loss of regulatory capacity in T regulatory cells upon rhinovirus infection. J Allergy Clin Immunol.
  9. Morou Z. Investigation of Quality of Life Determinants in Children with Food Allergies. Int Arch Allergy Immunol.
Logo_f

Τηλ για το ραντεβού σας: 213 200 9160
Καθημερινά 08:00 - 15:00

Παγκόσμια Εβδομάδα Αλλεργίας 2023

Μονάδα Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας 2021. All rights reserved.