Επικοινωνια

Μονάδα Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας

Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού
Φειδιππίδου 41,
11527 Γουδί, Αθήνα – Ελλάδα
info@allergy.gr
+30 210 7776964
Για ραντεβού: +30 2132009160