ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ


2021

 1. Κατσανάκης Ν.Η Πορεία της Ολικής IgΕ στο Χρόνο ως Δείκτης Αλλεργικών Νοσημάτων. Πανελλήνιο Συνέδριο «State of The Art: To Αλλεργικό Παιδί και οι Εξελίξεις» Αθήνα 2021. allergycongress.gr
 2. Λεγάκη Ε. Ποσοστά Μόλυνσης SARs-CoV-2 Μεταξύ των Επαγγελματιών Υγείας σε Δύο Ελληνικά Νοσοκομεία. Πανελλήνιο Συνέδριο «State of The Art: To Αλλεργικό Παιδί και οι Εξελίξεις» Αθήνα 2021. allergycongress.gr
 3. Τζανή-Τζανοπούλου Π. Απομόνωση και χαρακτηρισμός βακτηριοφάγων του είδους Moraxella catarrhalis από το ανώτερο αναπνευστικό. Πανελλήνιο Συνέδριο «State of The Art: To Αλλεργικό Παιδί και οι Εξελίξεις» Αθήνα 2021. allergycongress.gr
 4. Σάββα Μ. Η ποιότητα ζωής των παιδιών με αναφερόμενη αλλεργία στους ξηρούς καρπούς. Πανελλήνιο Συνέδριο «State of The Art: To Αλλεργικό Παιδί και οι Εξελίξεις» Αθήνα 2021. allergycongress.gr
 5. Κοθρά Α. Ανοχή κατανάλωσης ψαριών σε παιδιά με αλλεργική ευαισθητοποίηση στο ψάρι. Πανελλήνιο Συνέδριο «State of The Art: To Αλλεργικό Παιδί και οι Εξελίξεις» Αθήνα 2021. allergycongress.gr
 6. Πασιώτη Μ. Η ικανοποίηση των ασθενών με αλλεργία στους ξηρούς καρπούς από την τρέχουσα θεραπευτική αντιμετώπιση. Πανελλήνιο Συνέδριο «State of The Art: To Αλλεργικό Παιδί και οι Εξελίξεις» Αθήνα 2021. allergycongress.gr
 7. Ζεκολάρι K. Στοχεύοντας στη βέλτιστη καταγραφή των διαδικασιών πρόκλησης σε παιδιά με τροφική αλλεργία: Αποτελέσματα κλινικού audit. Πανελλήνιο Συνέδριο «State of The Art: To Αλλεργικό Παιδί και οι Εξελίξεις» Αθήνα 2021. allergycongress.gr
 8. Βαλλιανάτου Μ. Διάρκεια της αλλεργικής πρωκτοκολίτιδας και ο ρόλος του μικροβιώματος. Πανελλήνιο Συνέδριο «State of The Art: To Αλλεργικό Παιδί και οι Εξελίξεις» Αθήνα 2021. allergycongress.gr
 9. Κρητικού Μ. Χρησιμότητα συστημάτων τηλεϊατρικής για αρτιότερη και αποτελεσματικότερη παρακολούθηση ασθματικών ασθενών. Η Ελληνική εμπειρία – CURE. Πανελλήνιο Συνέδριο «State of The Art: To Αλλεργικό Παιδί και οι Εξελίξεις» Αθήνα 2021. allergycongress.gr
 10. Σταματάκη Σ. Διαφορές της φυσικής ανοσολογικής ωρίμανσης μεταξύ φυσιολογικών ατόμων και ατόμων με αλλεργική ρινίτιδα. Πανελλήνιο Συνέδριο «State of The Art: To Αλλεργικό Παιδί και οι Εξελίξεις» Αθήνα 2021. allergycongress.gr
 11. Δήμου Μ., εκ μέρους της ελληνικής ομάδας ARIA. Η συμβολή του αριθμού των αλλεργικών ευαισθητοποιήσεων στα φαινοτυπικά γνωρίσματα ασθενών με αλλεργική ρινίτιδα. Πανελλήνιο Συνέδριο «State of The Art: To Αλλεργικό Παιδί και οι Εξελίξεις» Αθήνα 2021. allergycongress.gr
Logo_f

Τηλ για το ραντεβού σας: 213 200 9160
Καθημερινά 08:00 - 15:00

Παγκόσμια Εβδομάδα Αλλεργίας 2023

Μονάδα Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας 2021. All rights reserved.