Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της Μονάδας, η παραγωγή πρωτότυπης γνώσης αποτελούσε πρωταρχικό στόχο της. Σήμερα, το προσωπικό της μπορεί να υπερηφανεύεται για το εξαιρετικά πλούσιο ερευνητικό έργο που εκτείνεται από τη συμμετοχή σε πανευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα μέχρι τη δημοσίευση μελετών στα καλύτερα διεθνή περιοδικά. Αυτή η γνώση μετατρέπεται άμεσα σε κλινικό όφελος για τον ασθενή και καθιστά τη Μονάδα κέντρο αναφοράς σε διεθνές επίπεδο.