Η Μονάδα μας επελέγη ως Κέντρο Αριστείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Αλλεργιολογίας (WAO) για την περίοδο 2023-2025

9 March 2023 0
-χωρίς-τίτλο-11.png

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι η Μονάδα Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού», έχει επιλεγεί ως Κέντρο Αριστείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Αλλεργιολογίας (WAO) για την περίοδο 2023-2025!

Ο σκοπός των Κέντρων Αριστείας WAO είναι να εντείνουν και να επιταχύνουν την διεπιστημονική και κλινική καινοτομία, την εκπαίδευση και την προώθηση της υπεράσπισης των σχετικών με τις αλλεργίες θεμάτων παγκοσμίως.

Μέσω της συμμετοχής στο παγκόσμιο δίκτυο των Κέντρων Αριστείας WAO η Μονάδα μας θα έχει πολλαπλά οφέλη. Ενδεικτικά να αναφέρουμε την πρόσβαση σε επιστημονική υποστήριξη για την ανάπτυξη και τη διάδοση παγκόσμιων εκπαιδευτικών πόρων, τις ευκαιρίες συνεργασίας μέσω διαλέξεων και ερευνητικών υποτροφιών με άλλα Κέντρα Αριστείας για περαιτέρω εκπαίδευση και έρευνα και την συνεργασία σε προγράμματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ιατρών του WAO.

Μείνετε συντονισμένοι/ες για τη δράση μας εντός του Δικτύου!

About World Allergy Organization

The World Allergy Organization (WAO) is an international alliance of 108 regional and national allergy, asthma and immunology societies. Through collaboration with its Member Societies WAO provides a wide range of educational and outreach programs, symposia, and lectureships to allergists/immunologists around the world and conducts initiatives related to clinical practice, service provision, and training in order to understand and address the challenges facing allergists/immunologists worldwide. (www.worldallergy.org)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Logo_f

Tel for scheduling an appointment: 213 200 9160
Everyday 08:00 - 15:00

World Allergy Week 2023

Allergy Unit NKUA 2023 . All rights reserved.