Στις αντιδράσεις επιβραδυνόμενου τύπου ανήκουν και μερικά σπάνια, αλλά συνήθως σοβαρά και δυνητικά θανατηφόρα σύνδρομα. Τα σημαντικότερα από αυτά λέγονται Stevens-Johnsonsκαι τοξική επιδερμιδική νεκρόλυση (ΤΕΝ – ToxicEpidermal Necrolysis) κατά τα οποία εκτός του δέρματος προσβάλλονται και βλενογόνοι (στόμα, μάτια, γεννητικά όργανα). Όσο μεγαλύτερη είναι η δερματική έκτασηπου προσβάλεται τόσο μεγαλύτερη είναι η θνητότητα. Το σύνδρομο DRESS (Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms) παρατηρείται συχνά μετά από λήψη αντιεπιληπτικών φαρμάκων και χαρακτηρίζεται από αύξηση ηωσινοφίλων στο αίμα και προσβολή του ήπατος (αύξηση τρανσαμινασών). Τέλος, η οξεία γενικευμένη εξανθηματική φλυκταίνωση (AGEP) παρατηρείται σπάνια.

Αυτό που ίσως έχει αξία είναι η αναγνώριση κάποιων σημάτων κινδύνου, κάποιων «dangersigns» που μπορεί να υποδηλώνουν επικίνδυνη αντίδραση και θα μας οδηγήσουν, λόγω της σοβαρότητας, άμεσα στον ειδικό για εκτίμηση:

  •  Διάχυτο, ερυθηματώδες οίδημα προσώπου
  • Διάχυτο ερυθρόδερμα
  • Δέρμα ευαίσθητο και επώδυνο στην επαφή
  • Παρουσία φυσαλίδων, φλυκταινών και αποκόλληση του δέρματος σε κάποια σημεία
  • Κακουχία, πυρετός
  • Συμμετοχή βλεννογόνων, όπως μάτια, στόμα ή γεννητικά όργανα

Νάντια Πίσκου
ALLERGIST


Logo_f

Tel for scheduling an appointment: 213 200 9160
Everyday 08:00 - 15:00

World Allergy Week 2023

Allergy Unit NKUA 2023 . All rights reserved.