Γίνετε μέρος της ομάδας μας!

18 September 2023 0
info@allergy.gr-Ανάρτηση-Instagram-Τετράγωνο.png

Μια νέα θέση εργασίας είναι ανοικτή στη Μονάδα Αλλεργιολογίας Παίδων του ΕΚΠΑ!

Χειριστής Προγραμμάτων/Project Manager

Η Μονάδα Αλλεργιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών αναζητά Project Manager για τη διαχείριση των ερευνητικών της έργων και των κλινικών της μελετών. Ο/η ιδανικός υποψήφιος/α αναμένεται να έχει εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων, κατά προτίμηση Ευρωπαϊκών, να μπορεί να χειρίζεται ταυτόχρονα πολλαπλά προγράμματα, να είναι εξαιρετικά οργανωτικός, συνεργατικός και με καλή επικοινωνία.

Η θέση προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης και διάκρισης σε ένα δημιουργικό και υποστηρικτικό περιβάλλον

Αντικείμενο Εργασίας

 • Δημιουργία και παρακολούθηση πλάνων, προγραμμάτων και προϋπολογισμών
 • Έγκαιρη αναγνώριση κινδύνων και πρόταση μέτρων αποφυγής
 • Στενή παρακολούθηση ορόσημων και παραδοτέων
 • Σύνταξη και κατάθεση παραδοτέων
 • Οργάνωση συναντήσεων (ατζέντα, πρακτικά)
 • Επικοινωνία με συνεργάτες και προμηθευτές
 • Συνεργασία με τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου
 • Παρουσίαση προγραμμάτων και της προόδου τους σε διαφορετικά κοινά
 • Έρευνα και δημιουργία αναφορών
 • Συστηματική αρχειοθέτηση
 • Διαχείριση δεδομένων

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης
 • Εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων
 • Εξαιρετική γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση εργαλείων και software διαχείρισης προγραμμάτων
 • Εξαιρετικές δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
 • Επικοινωνιακή δεινότητα
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Ικανότητα εργασίας ανεξάρτητα και σε ομάδα

Επιθυμητά προσόντα

 • Γνώση εργαλείων/software διαχείρισης δεδομένων

Πληροφορίες, αιτήσεις στο info@allergy.gr


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Logo_f

Tel for scheduling an appointment: 213 200 9160
Everyday 08:00 - 15:00

World Allergy Week 2023

Allergy Unit NKUA 2023 . All rights reserved.