Πρόγραμμα PreDicta

predicta

Η αλλεργία σήμερα αποτελεί ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας με διαστάσεις πανδημίας. Λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα, Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας (EAACI) προβλέπει ότι μέσα σε λιγότερα από 15 χρόνια ποσοστό μεγαλύτερο από το μισό του Ευρωπαϊκού πληθυσμού θα υποφέρει από κάποια μορφή αλλεργίας. Οι αλλεργικοί ασθενείς όχι μόνο υποφέρουν από μια εξουθενωτική νόσο, με σημαντική επίπτωση στην ποιότητα καθώς και στις επιλογές του τρόπου ζωής τους, αλλά αποτελούν επίσης ένα σημαντικό πρόβλημα για τα οικονομικά της υγείας εξαιτίας εκατομμυρίων ημερών χαμένης παραγωγικότητας και αποχής από την εργασία για τους ενήλικες ή από το σχολείο για τα παιδιά.

Στην Ελλάδα περισσότεροι από 1.000.000 άνθρωποι υποφέρουν από αλλεργική ρινίτιδα και άσθμα και οι περισσότεροι από αυτούς είναι παιδιά. Υπολογίζεται ότι σε πολλές χώρες της Ευρώπης ένα στα τρία παιδιά πάσχει.

Οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος είναι εξαιρετικά συχνές στον γενικό και ιδιαίτερα στον παιδιατρικό πληθυσμό. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων πρόκειται για ήπιες λοιμώξεις που αυτοϊώνται και δεν προκαλούν μελλοντικά προβλήματα υγείας. Ωστόσο, για τους ασθενείς με άσθμα οι ιοί του αναπνευστικού έχουν εξαιρετικά βαρύνουσα σημασία. Αποτελεί πλέον τεκμηριωμένη γνώση ότι οι ασθματικοί, παιδιά και ενήλικες, παρουσιάζουν πιο βαριά κλινική εικόνα όταν προσβάλλονται από κάποιον ιό του αναπνευστικού, με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης εξάρσεων του άσθματος και εισαγωγής στο νοσοκομείο.

Εκτός όμως από την επιδείνωσή του με τις ιώσεις του αναπνευστικού, φαίνεται επιπλέον ότι το παιδικό άσθμα συνήθως πρωτοεμφανίζεται μετά από κάποια ιογενή λοίμωξη του αναπνευστικού, που συνήθως παρουσιάζεται στη βρεφική ή στη νηπιακή ηλικία. Ο τρόπος με τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι ακόμα αδιευκρίνιστος.

Στόχος του ερευνητικού προγράμματος PreDicta είναι να εξετάσει αν και πώς  οι επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις από ιούς του αναπνευστικού, ιδιαίτερα στην παιδική ηλικία,  μπορούν να αλλάξουν την ανοσολογική απάντηση του οργανισμού και να την κατευθύνουν προς μια χρονίως φλεγμονώδη κατάσταση που έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση του άσθματος. Η διερεύνηση αυτών των φαινομένων αναμένεται να προσφέρει νέες προοπτικές για τη δημιουργία καινοτόμων διαγνωστικών και θεραπευτικών στρατηγικών  για την καταπολέμηση των αλλεργικών νοσημάτων του αναπνευστικού.

Το PreDicta είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (EU FP7) το οποίο συντονίζει το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο με επικεφαλής τον καθ. Νικόλαο Γ. Παπαδόπουλο. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν  11 κλινικά και ερευνητικά κέντρα και μια εταιρία βιοτεχνολογίας, από την Ελλάδα, το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστρία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, την Ελβετία και την Γαλλία.