Πρόγραμμα MIDAS

image001

Αναφέρεται στη διαδικασία της Ωρίμανσης της μη-ειδικής ανοσίας, δηλαδή στην επιρροή των λοιμώξεων και στο ρόλο τους στην ανάπτυξη ατοπίας και άσθματος.

Στην Ελλάδα, περισσότεροι από 1.000.000 άνθρωποι υποφέρουν από αλλεργική ρινίτιδα και άσθμα και οι περισσότεροι από αυτούς είναι παιδιά. Οι ιογενείς λοιμώξεις αποτελούν κύριο προδιαθεσικό παράγοντα για την εκδήλωση άσθματος και ρινίτιδας. Κατά τη γέννηση το ανοσοποιητικό σύστημα του νεογνού είναι ανώριμο και διαφέρει από αυτό του ενήλικα. Η διαδικασία ωρίμανσης είναι σταδιακή και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την έκθεση σε διάφορους παράγοντες του περιβάλλοντος, όπως είναι οι ιοί και τα βακτήρια.

 

Το Πρόγραμμα MIDAS, στηρίζεται στην υπόθεση ότι οι ιογενείς λοιμώξεις αποσυντονίζουν το ρυθμό ωρίμανσης του ανοσοποιητικού συστήματος προκαλώντας άστοχες αντιδράσεις που εκφράζονται κλινικά ως αλλεργία. Στόχος του προγράμματος είναι να περιγραφεί η ωρίμανση του ανοσοποιητικού συστήματος σε σχέση με την ηλικία σε υγιή και ασθματικά άτομα, να διευκρινιστεί αν και πώς οι λοιμώξεις επηρεάζουν τη διαδικασία ωρίμανσης του ανοσοποιητικού και αν διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στην εκδήλωση αλλεργικής ρινίτιδας και άσθματος.

 

Το MIDAS είναι πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», στο οποίο συμμετέχουν κλινικά και ερευνητικά κέντρα από όλη την Ελλάδα, με κύριο συντονιστή τον ερευνητή Ευάγγελο Ανδρεάκο του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών.