Πρόγραμμα HabEat

images

Πολλές από τις διατροφικές συνήθειες αναπτύσσονται νωρίς στην παιδική ηλικία, όταν ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί η δυνατότητα συνειδητής επιλογής από το παιδί. Οι συνήθειες αυτές επηρεάζονται από το περιβάλλον και, ενδεχομένως, από ιδιαίτερους αισθητηριακούς παράγοντες του κάθε παιδιού.

Το πρόγραμμα HabEat έχει ως στόχο την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο δημιουργούνται οι διατροφικές συνήθειες και πώς αυτές μπορούν να αλλάξουν στα νήπια και στα παιδιά. Προσδιορίζοντας τις κρίσιμες περιόδους που οι συνήθειες αυτές δημιουργούνται/αλλάζουν και τους μηχανισμούς μέσω των οποίων υιοθετούνται, φιλοδοξεί να δημιουργήσει νέες κατευθυντήριες που θα απευθύνονται προς τους γονείς και τους φροντιστές των παιδιών γραμμές για την εξασφάλιση ενός υγιούς προγράμματος διατροφής στα βρέφη και στα παιδιά καθώς και χρήσιμες στρατηγικές παρέμβασης για την αλλαγή βλαβερών διατροφικών συνηθειών προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού και της οικογένειάς του.

 

Το HabEat είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (EU FP7) στο οποίο συμμετέχουν 11 συνεργαζόμενα κέντρα με διεπιστημονική προσέγγιση (ψυχολογία, επιδημιολογία, επιστήμες συμπεριφοράς, διατροφολογία) από τη Γαλλία, την Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Δανία, την Πορτογαλία, και την Ελλάδα.

 

http://www.habeat.eu