Πρόγραμμα FAST

FAST

Αναφέρεται στη διαδικασία της εξειδικευμένης θεραπείας της τροφικής αλλεργίας.

H τροφική αλλεργία, εμφανίζεται σε περίπου 1-2% των ενηλίκων και 4-8% των παιδιών στην Ευρώπη. Η κλασσική ανοσοθεραπεία για την τροφική αλλεργία, αν και αποτελεσματική, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη λόγω του μεγάλου ποσοστού σοβαρών αναφυλακτικών αντιδράσεων. Η μόνη διαθέσιμη θεραπεία είναι η αποφυγή κατανάλωσης του υπεύθυνου τροφίμου, η οποία όμως είναι πολλές φορές δύσκολη στην πράξη και επιπλέον στερεί από τον ασθενή τροφές υψηλής διατροφικής αξίας, όπως τα φρούτα και τα ψάρια.

 

Το πρόγραμμα FAST, έχει στόχο την ανάπτυξη μιας ασφαλούς και αποτελεσματικής θεραπείας για την επίμονη και σοβαρή αλλεργία στα φρούτα ή/και στα ψάρια, με τη δημιουργία υποαλλεργικών ανασυνδυαζόμενων σκευασμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ανοσοθεραπεία, χωρίς να προκαλούν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Σκοπός είναι, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με τροφική αλλεργία στο ψάρι ή στα φρούτα. Παρέχοντας μια ασφαλή και αποτελεσματική θεραπεία, που θα τους αποδεσμεύσει από την ανάγκη αποφυγής των τροφών αυτών και από τον κίνδυνο σοβαρής αναφυλαξίας, μετά από τυχαία επαφή τους με τα ενοχοποιημένα τρόφιμα.

 

Το FAST, είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (EU FP7) στο οποίο συμμετέχουν 12 κλινικά και ερευνητικά κέντρα και 3 εταιρίες βιοτεχνολογίας και φαρμακολογίας από την Ελβετία, την Αυστρία, τη Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, την Ιταλία, την Πολωνία, την Ελλάδα, την Ισλανδία και τη Γαλλία.

 

http://www.allergome.org/fast/index.jsp