Πρόγραμμα Cure

 

Το πρόγραμμα CURE, όπου είναι συντονιστής ο καθηγητής Νικόλαος Παπαδόπουλος από τη Β’ΠΠΚ του ΕΚΠΑ, ανήκει στα προγράμματα για καινοτόμες ιδέες H2020-FET. Το CURE : «Constructing a ‘Eubiosis Reinstatement Therapy’ for Asthma» έχει ως βασικό στόχο την χρήση της θεραπείας με βακτηριοφάγους (φάγους) για την επαναφορά της μικροβιακής ισορροπίας στο άσθμα.

 

Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι το μικροβιακό φορτίο στο άσθμα είναι χαρακτηριστικά μη ισορροπημένο, μία κατάσταση που ονομάζεται δυσβίωση στο άσθμα. Φαίνεται ότι ένα χαρακτηριστικό της δυσβίωσης στο άσθμα είναι η μειωμένη αφθονία των βακτηριοφάγων (φάγοι), οι οποίοι προσφάτως εμφανίζονται στη βιβλιογραφία ως μέσω έναντι των λοιμώξεων. Κανείς όμως έως σήμερα δεν τους έχει χρησιμοποιήσει ως εξισορροπητικό μέσω της δυσβίωσης.

 

Στο CURE, προτείνεται να γίνει αποκατάσταση της δυσβίωσης των αεραγωγών στο άσθμα μέσω της θεραπείας με φάγους, ρυθμίζοντας την ανοσολογική δυσλειτουργία με αποτέλεσμα τον έλεγχο της κλινικής εμφάνισης της νόσου. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι σημαντική η πρόβλεψη των αποτελεσμάτων της προσθήκης μιγμάτων φάγων στην πολύπλοκη οικολογία των αεραγωγών. Για αυτό το σκοπό θα αναπτυχθεί ένα σύνθετο μοντέλο πρόβλεψης, με χρήση πληροφοριών όπως αλληλεπιδράσεις μεταξύ ιών-βακτηρίων, ανοσολογική απόκριση του ξενιστή καθώς και η κλινική έκφραση της ασθένειας, οι οποίες θα αξιολογηθούν και θα επικυρωθούν μέσω ενός invitro συστήματος καλλιέργειας όπου θα μπορεί να μελετηθούν ταυτόχρονα οι σύνθετες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των κυττάρων του ξενιστή – βακτηρίων και φάγων. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού θα αναπτυχθούν παρασκευάσματα φάγων, υποψήφια για κλινική εξέταση στο άσθμα.