Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά

                        2019

    1. Tsilochristou O, Kyriakakou M, Manolaraki Ι, Lakoumentas J, Tiligada E, Maragkoudakis P, Douladiris N, Papadopoulos NG. Detection of Local Allergic Rhinitis in children with chronic, difficult‐to‐treat, non‐allergic rhinitis using Multiple Nasal Provocation Tests. Pediatric Allergy and Immunology (PAI). Jan 2019. https://doi.org/10.1111/pai.13021