Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια

                        2011

   1. Σκευάκη ΧΛ. Σπυριδάκη ΕΣ, Τροχούτσου Α, Τσακρής Α, Παπαδόπουλος ΝΓ. Μόλυνση βρογχικών επιθηλιακών κυττάρων με ανθρώπινους ρινοϊούς προκαλεί απαγωγή της παραγωγής λευκοτριενίων. 5ο Εθνικό Συνέδριο Κλινικής Μικροβιολογίας & Νοσοκομειακών Λοιμώξεων. Φεβρουάριος 2011, Αθήνα.

2009

  1. Σπυριδάκη ΕΣ, Σκευάκη ΧΛ, Τροχούτσου ΚΙ, Βιττωράκης Στ, Χριστοδούλου Ι, Μπακάκος Π, Λουκίδης Στ, Γκάγκα Μ, Παπαδόπουλος ΝΓ. Ελληνική Αλλεργιολογία και Κλινική Ανοσολογία. Περίδος Β’ – Τόμος 2 – Τεύχος 3, Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2009: 169.
  2. Μήτσιας ΔΙ, Πίσκου ΚΓ, Δουλαδίρης Ν, Παπαδόπουλος ΝΓ, Μανουσάκης Ε. Ελληνική Αλλεργιολογία και Κλινική Ανοσολογία. Περίοδος Β’ – Τόμος 2 – Τεύχος 3, Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2009: 168.
  3. Παπαθανασίου Δ, Σταυρουλάκης Γ, Σαββατιανός Σ, Μήτσιας Δ, Δουλαδίρης Ν, Παπαδόπουλος ΝΓ, Μανουσάκης Μ. Ελληνική Αλλεργιολογία και Κλινική Ανοσολογία. Περίδος Β’ – Τόμος 2 – Τεύχος 3, Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2009: 167.
  4. Σαββατιανός Σ, Παπαθανασίου Γ, Σταυρουλάκης Γ, Μανουσάκης Μ, Γιαβή Στ, Δουλαδίρης Ν, Παπαδόπουλος ΝΓ. Σχετική συχνότητα της αλλεργίας στα όσπρια και διασταυρούμενη αντιδραστικότητα στον ελληνικό παιδιατρικό πληθυσμό. Ελληνική Αλλεργιολογία και Κλινική Ανοσολογία. Περίδος Β’ – Τόμος 2 – Τεύχος 3, Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2009: 165.
  5. Στεφανάκη Ε, Γιαβή Στ, Σαββατιανός Σ, Δουλαδίρης Ν, Μανουσάκης Μ, Παπαδόπουλος ΝΓ. Βρέφος με σύνδρομο εντεροκολίτιδας (FPIES) σε ρύζι και IgE – αντίδραση στο γάλα. Ελληνική Αλλεργιολογία και Κλινική Ανοσολογία. Περίδος Β’ – Τόμος 2 – Τεύχος 3, Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2009: 162.
  6. Φαρμάκας Ν, Πίσκου Ν, Γιαβή Στ, Δουλαδίρης Ν, Μανουσάκης Μ, Παπαδόπουλος ΝΓ. Επαγωγή ειδικής ανοσιακής σε παιδιά με αλλεργία στο γάλα. Ελληνική Αλλεργιολογία και Κλινική Ανοσολογία. Περίδος Β’ – Τόμος 2 – Τεύχος 3, Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2009: 136.
  7. Φαρμάκας Ν, Λαγάρα Κ, Πίσκου Ν, Δουλαδίρης Ν, Παπαδόπουλος ΝΓ. Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια μίας γέλης με βάση τη ραφινόζη στην ανακούφιση του κνησμού της οξείας κνίδωσης στα παιδιά. Ελληνική Αλλεργιολογία και Κλινική Ανοσολογία. Περίδος Β’ – Τόμος 2 – Τεύχος 3, Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2009: 135.
  8. Κωνσταντίνου ΓΝ, GrattanCliveEH, Ταβλαδάκη Θ, Τσεκουρά Θ, Τσιλιμιγκάκη Α,  Παπαδόπουλος ΝΓ. Η οξεία κνίδωση στα παιδιά παρουσιάζει παρόμοια επιδημιολογικά χαρακτηριστικά σε Νότια και Βόρεια Ευρώπη και σημαντική συσχέτιση με μετεωρολογικές παραμέτρους. Ελληνική Αλλεργιολογία και Κλινική Ανοσολογία. Περίδος Β’ – Τόμος 2 – Τεύχος 3, Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2009: 134.
  9. Καραθανάση Αν, Στεφανάκη Ε, Μανουσάκης Μ, Γιαβή Σ, Δουλαδίρης Ν, Παπαδόπουλος ΝΓ. Μητρικός θηλασμός και αλλεργική πρωκτοκολίτιδα. 47ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο. 2009. Χανιά.
  10. Κωνσταντίνου Γ, Ξεπαπαδάκη Π, Μανουσάκης Ε, Κουλουφάκου – Γρατσία Κ, Μακρυνιώτη ΧΝ, Χατζηϊωάννου Α, Καφετζής Δ, Παπαδόπουλος Ν Γ. Επισόδεια συριγμού σε ατοπικά και μη ατοπικά παιδιά προσχολοικής ηλικίας με επεισόδια συριγμού: αποτίμηση του περιορισμού της αναπνευστικής λειτουργίας. 35ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. 2009. Αθήνα
  11. Φαρμάκας Ν, Πίσκου Κ, Γιαβή Σ, Δουλαδίρης Ν, Μανουσάκης Ε, Παπαδόπουλος ΝΓ. Τρόπος χορήγησης εμολίου Ιλαράς – Ερυθράς – Παρωτίτιδας σε παιδιά και εφήβους με αλλεργία στο αυγό. 2οΕντατικόΣεμινάριοΕφηβικήςΙατρικής – 2nd State of The Art Adolescent Medicine Course. 2009. Αθήνα
  12. Φαρμάκας Ν, Πίσκου Κ, Γιαβή Σ, Δουλαδίρης Ν, Μανουσάκης Ε, Παπαδόπουλος ΝΓ. Επαγωγή ειδικής ανοσιακής ανοχής σε παιδιά και εφήβους με αλλεργία στο γάλα. 2οΕντατικόΣεμινάριοΕφηβικήςΙατρικής – 2nd State of The Art Adolescent Medicine Course. 2009. Αθήνα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24