Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια

           2012

  1. Δουλαδίρης Ν, Ρουμπεδάκη Ε, Πίσκου Ν, Κοροβέση Π, Γεωργίκος Η, Τσακανίκος Μ, Ξεπαπαδάκη Π, Παπαδόπουλος ΝΓ. Φαινότυποι ρινίτιδας σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Ελληνική Αλλεργιολογία & Κλινική Ανοσολογία 2012, Περίοδος Β’ – 4(3):140.
  2. Ρουμπεδάκη Ε, Κοροβέση Π, Πίσκου Ν, Γεωργίκος Η, Σταματάκη Σ, Τσακανίκος Μ, Καραντουμάνης Δ, Ξεπαπαδάκη Π, Μανουσάκης Ε, Δουλαδίρης Ν, Παπαδόπουλος ΝΓ. Επιδημιολογικά δεδομένα ιατρείου ρινίτιδας Αλλεργιολογικής Μονάδας τεταρτοβάθμιου Παιδιατρικού Νοσοκομείου – Τα 2 πρώτα χρόνια λειτουργίας. Ελληνική Αλλεργιολογία & Κλινική Ανοσολογία 2012, Περίοδος Β’ – 4(3):138.
  3. Πίσκου Κ, Ρουμπεδάκη Ε, Κοροβέση Π, Γεωργίκος Η, Τσακανίκος Μ, Ξεπαπαδάκη Π, Δουλαδίρης Ν, Παπαδόπουλος ΝΓ. Χρόνια παραρρινοκολπίτιδα στα παιδιά – Μύθος ή πραγματικότητα;. Ελληνική Αλλεργιολογία & Κλινική Ανοσολογία 2012, Περίοδος Β’ – 4(3):137.
  4. Ρουμπεδάκη Ε, Ξεπαπαδάκη Π, Τσολιά ΜΝ, Δουδουλακάκης Α, Σκευάκη ΧΛ, Πασιώτη Μ, Λεμπέση Ε, Παπαδόπουλος ΝΓ. Βακτηριακός αποικισμός του ρινοφάρυγγα ασθματικών παιδιών και υγειών μαρτύρων. Ελληνική Αλλεργιολογία & Κλινική Ανοσολογία 2012, Περίοδος Β’ – 4(3):134.
  5. Τροχούτσου Αι, Σπυριδάκη ΕΣ, Σκευάκη ΧΛ, Ρουμπεδάκη Ε, Λουκίδης Σ, Μπακάκος Π, Εμμανουήλ Φ, Κοντογιάννη Κ, Παπαδόπουλος ΝΓ. Η επαγόμενη από ρινοϊό παραγωγή ιντερφερονών τύπου ΙΙΙ σε πρωτογενή ρινικά επιθηλιακά κύτταρα δοτών με ή χωρίς αλλεργική ρινίτιδα. Ελληνική Αλλεργιολογία & Κλινική Ανοσολογία 2012, Περίοδος Β’ – 4(3):133.
  6. Σπυριδάκη ΕΣ, Σκευάκη ΧΛ, Τροχούτσου ΑΙ, Παπαδόπουλος ΝΓ. Αναστολή της επαγώμενης από ρινοϊό επιθηλιακής φλεγμονής μέσω του μονοπατιού της 5 – Λιποξυγενάσης. Ελληνική Αλλεργιολογία & Κλινική Ανοσολογία 2012, Περίοδος Β’ – 4(3):132.
  7. Μεγρέμης Σ, Δημητρίου Φ, Μανουσάκη ΑΕ, Παπαδόπουλος ΝΓ. Η γενετική υπογραφή του ανθρώπινου ρινοϊού (HRV).  Ελληνική Αλλεργιολογία & Κλινική Ανοσολογία 2012, Περίοδος Β’ – 4(3):131.
  8. Μανουσάκη ΑΕ, Μεγρέμης Σ, Γρατσία Π, Παπαδόπουλος ΝΓ. Οι συνδιασμοί των ιών flu, HRV και ADV σε λοιμώξεις του αναπνευστικού σχετίζονται με αυξημένο βαθμό σοβαρότητας κλινικών συμπτωμάτων. Ελληνική Αλλεργιολογία & Κλινική Ανοσολογία 2012, Περίοδος Β’ – 4(3):130.
  9. Κοροβέση Π, Ρουμπεδάκη Ε, Πίσκου Ν, Πανανάκη Α, Γεωργίκος Η, Τσακανίκος Μ, Ξεπαπαδάκη Π, Δουλαδίρης Ν, Παπαδόπουλος ΝΓ. Συσχέτιση ατοπικής δερματίτιδας και άσθματος σε παιδιά και εφήβους με ρινίτιδα. Ελληνική Αλλεργιολογία & Κλινική Ανοσολογία 2012, Περίοδος Β’ – 4(3):129.
  10. Πανανάκη Α, Μανουσάκης Ε, Ξεπαπαδάκη Π, Δουλαδίρης Ν, Πιτσάς Β, Παπαγιαννοπούλου Ο, Ζησάκη Β, Γεωργίου Α, Παπαδόπουλος ΝΓ. Η κλινική εμπειρία από τη χρήση της ομαλιζουμάμπη στη Μονάδα Αλλεργιολογίας Παίδων Π&Α Κυριακού. Ελληνική Αλλεργιολογία & Κλινική Ανοσολογία 2012, Περίοδος Β’ – 4(3):128.
  11. Καραντουμάνης Δ, Γιαβή Σ, Βισβίκη Ε, Κοροβέση Π, Μήτσιας Δ, Πίσκου Κ, Πιτσάς Β, Ρουμπεδάκη Ε, Σαββατιανός Σ, Σαλαπάτα Μ, Ξεπαπαδάκη Π, Παπαδόπουλος ΝΓ. Μετρήσεις ανανπνευστικής λειτουργίας και φλεγμονής στα πλαίσια του 35ου Αγώνα Δρόμου Υγείας  Αθηνών – Ποιοτικά χαρακτηριστικά δείγματος των συμμετεχόντων. Ελληνική Αλλεργιολογία & Κλινική Ανοσολογία 2012, Περίοδος Β’ – 4(3):126.
  12. Καραντουμάνης Δ, Γιαβή Σ, Βισβίκη Ε, Κοροβέση Π, Μήτσιας Δ, Πίσκου Κ, Πιτσάς Β, Ρουμπεδάκη Ε, Σαββατιανός Σ, Σαλαπάτα Μ, Ξεπαπαδάκη Π, Παπαδόπουλος ΝΓ. Μετρήσεις αναπνευστικής λειτουργίας και φλεγμονής στα πλαίσια του 35ου Αγώνα Δρόμου Υγείας  Αθηνών – Εκτίμηση άσθματος από άσκηση. Ελληνική Αλλεργιολογία & Κλινική Ανοσολογία 2012, Περίοδος Β’ – 4(3):125.
  13. Πασιώτη Μ, Ρουμπεδάκη Ε, Ξεπαπαδάκη Π, Παπαθανασίου ΔΝ, Σταυρουλάκης Γ, Γιαβή Σ, Μανουσάκης Ε, Δουλαδίρης Ν, Παπαδόπουλος ΝΓ. Η αξιολόγηση των καρτών ημερήσιας βαθμολόγησης συμπτωμάτων σε σχέση με τη βαρύτητα του άσθματος. Ελληνική Αλλεργιολογία & Κλινική Ανοσολογία 2012, Περίοδος Β’ – 4(3):124.
  14. Γκίμπας Γ, Μανιός Γ, Μοσχώνης Γ, Δαμιανίδη Λ, Γιαννοπούλου Α, Αβλίχου Ε, Δουλαδίρης Ν, Παπαδόπουλος ΝΓ. Σχέση του αυξημένου σωματικού βάρους και της παχυσαρκίας κατά την παιδική ηλικία με την εκδήλωση ασθματικής νόσου. Ελληνική Αλλεργιολογία & Κλινική Ανοσολογία 2012, Περίοδος Β’ – 4(3):123.
  15. Γκίμπας Γ, Ξεπαπαδάκη Π, Μανιός Γ, Μοσώνης Γ, Κατσαρού Χ, Ανδρούτσος Ο, Ρουμπεδάκη Ε, Παπαδόπουλος ΝΓ. Επίδραση της σύλληψης μέσω Invitro (εξωσωματικής) γονιμοποίησης στη μετέπειτα εκδήλωση άσθματος. Ελληνική Αλλεργιολογία & Κλινική Ανοσολογία 2012, Περίοδος Β’ – 4(3):122.
  16. Βαλλιανάτου Γ, Γιαβή Σ, Μανουσάκης Ε, Ρουμπεδάκη Ε, Δουλαδίρης Ν, Παπαδόπουλος ΝΓ. Κλινικά και εργαστηριακά χαρακτηριστικά παιδιών με αλλεργική πρωκτοκολίτιδα. Ελληνική Αλλεργιολογία & Κλινική Ανοσολογία 2012, Περίοδος Β’ – 4(3):117.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24