Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια

            2014

    1. Κωνσταντινόπουλος Α., Γεωργίου Αι., Γιαννακάκος Χ., Ζησάκη Β., Μιχοπούλου Χ., Πλιάτσικα Π., Γιαβή Σ., Δουλαδίρης Ν., Μανουσάκης Μ., Ξεπαπαδάκη Π., Παπαδόπουλος Ν. Φυσική πορεία της ΙgE-μεσολαβούμενης αλλεργίας στο γάλα αγελάδος σε ελληνικό παιδιατρικό πληθυσμό. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, Αθήνα 2014.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24