Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια

                        1990

    1. Παπαβασιλείου Ι, Λιανού Π, Ποδίκογλου Δ, Βλαχοδημητρόπουλος Δ, Παπαδόπουλος ΝΓ Ο ρόλος του ασκορβικού οξέος εναντίον ορισμένων μικροβιακών λοιμώξεων. Διαπανεπιστημιακή ημερίδα Μικροβιολογικών Εργαστηρίων Ιατρικών Σχολών Αθηνών, Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκης, Πατρών. 1990.  Θεσσαλονίκη

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24