Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια

                        1991

    1. Παπαδόπουλος Ν Γ, Λιανού Π, Παπαδόπουλος Γ, Παπαβασιλείου Ι Προσκόλληση και χημειοταξία πολυμορφοπύρηνων προ και μετά χολοκυστεκτομή. 45ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. 1991. Αθήνα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24