Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια

                        1992

    1. Παπαδόπουλος Ν Γ, Λιανού Π, Παπαβασιλείου Ι Φαγοκυτταρική λειτουργία ΠΜΠ στην τρίτη ηλικία. 15ο Εθνικό Συνέδριο Μικροβιολογίας. 1992. Θεσσαλονίκη
    2. Λιανού Π, Φόρτης Α, Παπαδόπουλος Ν Γ, Τράκας Ν, Παπαβασιλείου Ι Η παρουσία αντισωμάτων έναντι του HIV-2 σε φορείς του HIV-1. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιολογίας. 1992.  Αθήνα
    3. Λιανού Π, Τράκας Ν, Φόρτης Α, Παπαδόπουλος ΝΓ, Τσιόλκας Χ, Αγορίτσα Δ, Παπαβασιλείου Ι. Αναζήτηση αντισωμάτων για HIV-1,2, CMV, HTLV-1, HCV, anti-HBc και HBsAG σε 171 άτομα. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιολογίας. 1992. Αθήνα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24