Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια

                        1993

    1. Μπαξεβάνης ΚΝ, Δεδούσης ΓΒΖ, Αρσένη Π, Κατσιγιάννη Α, Μισσιτζής Ι, Παπαδόπουλος ΝΓ, Στραβόλαιμος Κ, Παπαμιχαήλ Μ Η έκφραση υποδοχέων κυτταροκινών σε ενεργοποιημένα λεμφοκύτταρα από ασθενείς με καρκίνο συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση της κυτταροτοξικότητάς τους εναντίον αυτολόγων καρκινικών κυττάρων. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας. 1993.  Πειραιάς

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24