Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια

                        1994

    1. Παπαδόπουλος Ν Γ, Λιανού Π Ε, Παπαβασιλείου Ι Θ Ανεύρεση φυσικών αντισωμάτων έναντι ιντερλευκίνης-2 σε φορείς του ΗIV-1.5o Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS και Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων. 1994. Αθήνα
    2. Παπαδόπουλος Ν Γ, Ζαμάνης Π, Ζερβάκη Ε, Σινανιώτης Κ, Σαξώνη-Παπαγεωργίου Φ In vitro επίδραση του  RU41740(BIOSTIM) στη λειτουργική ικανότητα των πολυμορφοπύρηνων.2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας. 1994.  Αθήνα
    3. Ζερβάκη Ε, Αδριάνη Ε, Παπαδόπουλος Ν Γ, Σινανιώτης Κ, Σαξώνη-Παπαγεωργίου Φ Συχνότητα ευαισθητοποίησης σε ζωικά αλλεργιογόνα στα παιδιά. Διασταυρούμενες ευαισθησίες. 32ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο. 1994. Κέρκυρα
    4. Γεωργανάς Κ, Παπαδόπουλος Ν Γ, Κωνσταντέλλου Ε, Σκουτέλας Β, Λυρίτης Γ Μέτρηση ιντερλευκίνης-6 (IL-6) oρού, παραμέτρων οστικού μεταβολισμού και οστικής πυκνότητας σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταβολικών Νοσημάτων των Οστών. 1994.  Αθήνα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24