Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια

   2020       

  1. Δημαρέση Θ., Ξεπαπαδάκη Π., Μανουσάκης Ε., Δουλαδίρης Ν., Γαλάνη Μ., Κωνσταντίνου Γ., Πασιώτη Μ., Κοθρά Α, Κρικώνη Λ, Μιχοπούλου Χ., Λακουμέντας Ι, Παπαδόπουλος Ν.Γ. Προγνωστικοί δείκτες που σχετίζονται
   με την ανοχή σε ψημένο και βραστό αβγό σε αλλεργικά παιδιά. Πανελλήνιο Συνέδριο «State of The Art: To Αλλεργικό Παιδί και οι Εξελίξεις» Αθήνα 2020
  2. Κρικώνη Λ., Πασιώτη Μ., Ξεπαπαδάκη Π., Λακουμέντας Ι, Δημαρέση Θ., Κοθρά Α.,Μιχοπούλου Χ., Γαλάνη Μ., Δουλαδίρης Ν., Μανουσάκης Ε., Παπαδόπουλος Ν.Γ. Περιγραφή χαρακτηριστικών ασθενών που εισάγονται σε πρωτόκολλο από του στόματος απευαισθητοποίησης σε ξηρούς καρπούς. Πανελλήνιο Συνέδριο «State of The Art: To Αλλεργικό Παιδί και οι Εξελίξεις» Αθήνα 2020
  3. Κοθρά Α., Ξεπαπαδάκη Π., Κρητικού Μ., Μανουσάκης Ε., Δουλαδίρης Ν., Γαλάνη Μ., Δημαρέση Θ., Κρικώνη Λ, Πασιώτη Μ., Μανωλαράκη Ι., Μιχοπούλου Χ., Λακουμέντας Ι, Παπαδόπουλος Ν.Γ. Η παλμική ταλαντωσιμετρία στην εκτίμηση παιδιών με διαφορετικούς φαινότυπους άσθματος και συσχέτιση με αλλεργική ευαισθητοποίηση. Πανελλήνιο Συνέδριο «State of The Art: To Αλλεργικό Παιδί και οι Εξελίξεις» Αθήνα 2020
  4. Ξεπαπαδάκη Π., Κοροβέση Π., Bachert C., Finotto S., Jartti T., Λακουμέντας I., Kowalski M., Lewandowska-Polak A., Lukkarinen H., Zhang N., Zimmermann T, Παπαδόπουλος N.Γ. H κινητική της φλεγμονής των αεραγωγών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με άσθμα. Διαχρονική μελέτη 2 ετών. Πανελλήνιο Συνέδριο «State of The Art: To Αλλεργικό Παιδί και οι Εξελίξεις» Αθήνα 2020
  5. Τζανή-Τζανοπούλου Π., Τάκα Σ., Wanstall Η., Κρητικού Μ., Ξεπαπαδάκη Π., Παπαδόπουλος Ν.Γ. Ποσοτική και Ποιοτική Ανίχνευση των Βακτηριοφάγων του Ανώτερου Αναπνευτικού σε Υγιή και Ασθματικά Άτομα. Πανελλήνιο Συνέδριο «State of The Art: To Αλλεργικό Παιδί και οι Εξελίξεις» Αθήνα 2020
  6. Γιογλή Β., Δουλαδίρης Ν., Παπαδόπουλος Ν.Γ, Τάκα Σ. Αξιολόγηση ενός νέου πολυπαραγοντικού τεστ στη διάγνωση αλλεργιών. Πανελλήνιο Συνέδριο «State of The Art: To Αλλεργικό Παιδί και οι Εξελίξεις» Αθήνα 2020
  7. Πασιώτη Μ., Ξεπαπαδάκη Π., Μιχοπούλου Χ., Γαλάνη Μ., Δουλαδίρης Ν., Μανουσάκης Ε., Παπαδόπουλος Ν.Γ. Μελέτη σύγκρισης πρωτοκόλλων εισαγωγής ξηρών καρπών στη διατροφή ασθενών με αλλεργία στους ξηρούς καρπούς – Οι πρώτοι ασθενείς. Πανελλήνιο Συνέδριο «State of The Art: To Αλλεργικό Παιδί και οι Εξελίξεις» Αθήνα 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24