Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια

                        1995

    1. Μπαξεβάνης Κ Ν, Δεδούσης Γ, Γκριτζάπης Α, Σπανάκος Γ, Παπαδόπουλος Ν Γ, Αρσένη Π, Κατσιγιάννη Α, Παπαμιχαήλ Μ Λειτουργικός χαρακτηρισμός Τ-λεμφοκυττάρων από πλευριτικά και ασκιτικά υγρά ασθενών με μεταστατικό καρκίνο.Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας. 1995.  Αθήνα
    2. Μπαξεβάνης Κ Ν, Αρσένη Π, Κατσιγιάννη Α, Παπαδόπουλος Ν Γ, Σπανάκος Γ, Παπαμιχαήλ Μ Αύξηση της LAK κυτταροτοξικότητας μετά έκθεση μίας ώρας σε GM-CSF.8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας. 1995. Αθήνα
    3. Μισιτζής Ι, Μπαξεβάνης Κ Ν, Τσιάτας Μ, Δεδούσης Γ, Παπαδόπουλος Ν Γ, Στραβόλαιμος Κ, Χρυσοχόου Ι, Παπαμιχαήλ Μ Λειτουργική ανάλυση λεμφοκυττάρων σε πλευριτικά υγρά ασθενών με καρκίνο του μαστού.2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαστολογίας. 1995.  Πάτρα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24