Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια

                        1996

    1. Χολέβας Δ, Παπαδόπουλος Ν Γ, Φαρμακάκης Θ, Καλέγιας Ι, Δούρος Κ, Δανελάτου Κ, Σπυρίδης Π, Σινανιώτης Κ Εκπαίδευση ειδικευομένων σε Πανεπιστημιακή Κλινική των Αθηνών.34ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο. 1996.  Ρόδος
    2. Φρετζάγιας Α, Παπαδόπουλος Ν Γ, Μπόσιος Α, Γουργιώτης Δ, Κουκουτσάκης Π, Σταυρινάδης Χ, Σινανιώτης Κ Νόσος από αμυχή γάτας. Ορολογική διάγνωση με έμμεσο ανοσοφθορισμό.34ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο. 1996. Ρόδος
    3. Παπαδόπουλος Ν Γ, Φαρμακάκης Θ, Καλέγιας Ι, Χολέβας Δ, Πετρογιαννοπούλου Χ, Σπυρίδης Π Δημογραφικά χαρακτηριστικά ασθενών σε Πανεπιστημιακή Κλινική των Αθηνών.34ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο. 1996.  Ρόδος
    4. Παπαδόπουλος Ν Γ, Καραγιάννη Χ, Κοίδου Α, Μπόσιος Α, Φρετζάγιας Α, Σινανιώτης Κ Σύνδρομο Parinaud: Μια σπάνια έκδηλωση της νόσου από αμυχή γάτας.34ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο. 1996. Ρόδος

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24