Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια

                        2000

    1. Παπαδόπουλος Ν Γ, Πρατσίνης Χ, Μπόσιος Α, Σαξώνη-Παπαγεωργίου Φ, Κλέτσας Δ, Καρπάθιος Θ, Johnston SL Διαφορές μεταξύ εμβρυϊκών και ωρίμων ινοβλαστών σε in-vitro λοίμωξη με ρινοϊούς.38ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο. 2000.  Κώς
    2. Παπαδόπουλος Ν Γ, Μπόσιος Α, Γουργιώτης Δ, Φρετζάγιας Α, Μουστάκη Μ, Ζέης Π, Καρπάθιος Θ Διαταραχές κυτταροκινών στη νόσο εξ ονύχων γαλής.38ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο. 2000. Κώς
    3. Kαλέγιας Ι, Παπαϊωάννου Δ, Παπαδόπουλος Ν Γ, Βούργα Β, Μανουσάκης Μ, Ταπραντζή Π, Συρίγου Α, Σαξώνη-Παπαγεωργίου Φ Έκβαση του παιδικού ατοπικού άσθματος στην εφηβεία και συσχέτιση με παράγοντες κινδύνου.38ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο. 2000. Κώς

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24