Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια

                        2001

  1. Ψαρός Φ, Ξεπαπαδάκη Π, Μανουσάκης Μ, Ταπραντζή Π, Συρίγου Α, Παπαδόπουλος Ν Γ, Ζαννίκου Σ, Σαξώνη-Παπαγεωργίου Φ Συσχέτιση μεταξύ των τιμών ειδικής IgE και του αποτελέσματος των ειδικών προκλήσεων σε παιδιά με αλλεργία στο γάλα αγελάδας.4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας. 2001. Αθήνα
  2. Παπαδόπουλος Ν Γ, Μπόσιος Α, Χατζηψάλτη Μ, Καρπάθιος Θ, Σαξώνη-Παπαγεωργίου Φ, Γουργιώτης Δ Η επαγόμενη από ρινοϊούς κυτταροτοξικότητα επί επιθηλιακών κυττάρων εξαρτάται από την πυκνότητα των κυττάρων και τον ιικό ορότυπο.4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας. 2001.  Αθήνα
  3. Παπαδόπουλος Ν Γ, Μπόσιος Α, Μανουσάκης Μ, Ψαρός Φ, Χατζηψάλτη Μ, Γουργιώτης Δ, Σαξώνη-Παπαγεωργίου Φ Μεταβολές της έκφρασης μορίων προσκόλλησης σε κύτταρα περιφερικού αίματος κατά τη διάρκεια κρίσεων εποχικού άσθματος σε παιδιά.4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας. 2001. Αθήνα
  4. Παπαδόπουλος Ν Γ, Κασίμος Δ, Συρίγου Α, Μπαιμπάς Ν, Μανουσάκης Μ, Σαξώνη-Παπαγεωργίου Φ Ασφάλεια τροφικών προκλήσεων σε παιδιά με θετικό ιστορικό και ειδική ΙgE στο γάλα και το αυγό.39ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο. 2001. Κρήτη
  5. Παπαδόπουλος Ν Γ, Κασίμος Δ, Συρίγου Α, Μπαιμπάς Ν, Μανουσάκης Μ, Σαξώνη-Παπαγεωργίου Φ Ασφάλεια τροφικών προκλήσεων σε παιδιά με θετικό ιστορικό και ειδική IgE στο γάλα και το αυγό.4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας. 2001.  Αθήνα
  6. Παπαδόπουλος Ν Γ, Papi A, Μπόσιος Α, Χατζηψάλτη Μ, Stanciou LA, Holgate ST, Johnston SL Η λοίμωξη με ρινοϊό επάγει την έκφραση mRNA νευροπεπτιδίων και συνεργεί με νευροπεπτίδια στην παραγωγή κυτταροκινών από επιθηλιακά κύτταρα βρογχων.4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας. 2001.  Αθήνα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24