Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια

                        2006

   1. Πάσχου Σ, Κουμπή Λ, Φλέβα Α, Λευκοθέα Ν, Κολαϊτης Ν, Κύρκας Δ, Γιωτάκη Ε, Τσατσούλης Α, Πάγκαλος Εμ, Γερμανίδης Γ, Βαζαίου Α, Βαρθολομάτος Γ, Παυλίτου-Τσιόντση Α, Παπαδόπουλος Ν Γ, Παπαδόπουλος Γ Κ Ιδιαίτεροι χαρακτηριστικοί δείκτες των ρυθμιστικών Τ κυττάρων σε νεοδιαγνωζόμενους διαβητικούς τύπου 1 και μάρτυρες: προκαταρκτικά αποτελέσματα.4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κυτταρομετρίας. 2006.  Σαντορίνη

2005

  1. Πίτσιος Κ, Γαρρής Β, Παπαδόπουλος Ν Γ, Πεταλάς Κ, Τάσιος Ι, Κομπότη Ε, Μ, Κόντου-Φίλη Κ, Σάξωνη-Παπαγεωργίου Φ, Παπαδόπουλος Ν Γ Συγκριτική μελέτη της μομεταζόνης και της νεδοκρομίλης ως προφυλακτικής αγωγής σε ασθενείς με αλλεργική ρινίτιδα. 2005.  Αθήνα
  2. Παπαδόπουλος Ν Γ, Δουλαδίρης Ν, Γραμματικάκη Ε, Οικονόμου Ε, Κωνσταντόπουλος Α, Μανιός Ι Επίπτωση Συριγμού και Άσθματος σε παιδιά προσχολικής ηλικίας στην Ελλάδα.43ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο. 2005. Κως
  3. Καλομπάτσου Α, Κουτλή Μ, Ξεπαπαδάκη Π, Δουλαδίρης Ν, Μανουσάκης Μ, Σαξώνη-Παπαγεωργίου Φ, Παπαδόπουλος Ν Γ Αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στη γαστρεντερίτιδα απο Salmonella και στην έκβαση αναπνευστικής αλλεργίας σε παιδιά. 2005.  Αθήνα
  4. Xατζηψάλτη Μ, Κιράνα Σ, Τσολιά Μ, Ψαρράς Σ, Μπόσιος Α, Παπαδόπουλος Ν Γ Ιαιμία από Ρινοϊό σε Παιδιά με Λοιμώξεις του Αναπνευστικού. 2005. Αθήνα
  5. Nάνου Α, Κανάκη-Ζάρρα Κ, Παπαδόπουλος Ν Γ, Μανουσάκης Μ, Σαξώνη-Παπαγεωργίου Φ Εποχική Μεταβολή της Βρογχικής Υπεραπαντητικότητας στην Αδενοσίνη σε Παιδιά με Αλλεργική Ρινίτιδα. 2005.  Αθήνα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24