Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια

 

2021       

  1. Κατσανάκης Ν., Βιδάλης Π., Ι. Λακουμέντας Ι., Μ. Μάτσας Μ., Π. Ξεπαπαδάκη Π., Παπαδόπουλος Ν. Γ. Η Πορεία της Ολικής IgΕ στο Χρόνο ως Δείκτης Αλλεργικών Νοσημάτων
   Πανελλήνιο Συνέδριο «State of The Art: To Αλλεργικό Παιδί και οι Εξελίξεις» Αθήνα 2021. Virtual congress
  2. Λεγάκη Ε., Τάκα Σ., Ξεπαπαδάκη Π., Τσολιά Μ., Μπακάκος Π., Ροβίνα Ν., Κουλούρης Ν.Παπαδόπουλος Ν.Γ. Ποσοστά Μόλυνσης SARs-CoV-2 Μεταξύ των Επαγγελματιών Υγείας σε Δύο Ελληνικά Νοσοκομεία. Πανελλήνιο Συνέδριο «State of The Art: To Αλλεργικό Παιδί και οι Εξελίξεις» Αθήνα 2021. Virtual congress
  3. Τζανή-Τζανοπούλου Π., Τάκα Σ., Wanstall H., Λεγάκη Ε., Μεγρέμης Σ., Ξεπαπαδάκη Π., Λεμπέση Ε., Δουδουλακάκης Α., Καλτσάς Γ., Παπαδόπουλος Ν.Γ. Απομόνωση και χαρακτηρισμός βακτηριοφάγων του είδους Moraxella catarrhalis από το ανώτερο αναπνευστικό. Πανελλήνιο Συνέδριο «State of The Art: To Αλλεργικό Παιδί και οι Εξελίξεις» Αθήνα 2021. Virtual congress
  4. Σάββα Μ., Πασιώτη Μ., Βιδάλης Π., Κομπότη Ε., Μακρής Μ., Ξεπαπαδάκη Π., Παπαδόπουλος N.Γ. Η ποιότητα ζωής των παιδιών με αναφερόμενη αλλεργία στους ξηρούς καρπούς. Πανελλήνιο Συνέδριο «State of The Art: To Αλλεργικό Παιδί και οι Εξελίξεις» Αθήνα 2021. Virtual congress
  5. Κοθρά Α., Δουλαδίρης Ν., Ξεπαπαδάκη Π, Γαλάνη Μ., Πασιώτη Μ. , Κρικώνη Λ., Μιχοπούλου Χ., Μανουσάκης Ε., Παπαδόπουλος Ν.Γ. Ανοχή κατανάλωσης ψαριών σε παιδιά με αλλεργική ευαισθητοποίηση στο ψάρι. Πανελλήνιο Συνέδριο «State of The Art: To Αλλεργικό Παιδί και οι Εξελίξεις» Αθήνα 2021. Virtual congress
  6. Πασιώτη Μ. , Ξεπαπαδάκη Π, Βιδάλης Π., Κομπότη Ε., Μακρής Μ., Λακουμέντας Ι., Παπαδόπουλος Ν. Γ. Η ικανοποίηση των ασθενών με αλλεργία στους ξηρούς καρπούς από την τρέχουσα θεραπευτική αντιμετώπιση. Πανελλήνιο Συνέδριο «State of The Art: To Αλλεργικό Παιδί και οι Εξελίξεις» Αθήνα 2021. Virtual congress
  7. Ζεκολάρι K., Ζησιμόπουλος Γ., Λακουμέντας Γ., Μιχοπούλου Χ., Παπαδόπουλος Ν.Γ., Ξεπαπαδάκη Π. Στοχεύοντας στη βέλτιστη καταγραφή των διαδικασιών πρόκλησης σε παιδιά με τροφική αλλεργία: Αποτελέσματα κλινικού audit. Πανελλήνιο Συνέδριο «State of The Art: To Αλλεργικό Παιδί και οι Εξελίξεις» Αθήνα 2021. Virtual congress
  8. Βαλλιανάτου Μ., Δουλαδίρης Ν., Γαλάνη Μ, Μανουσάκης Ε., Μιχοπούλου Χ, Ξεπαπαδάκη Π., Τάκα Σ., Παπαδόπουλος Ν. Γ. Διάρκεια της αλλεργικής πρωκτοκολίτιδας και ο ρόλος του μικροβιώματος. Πανελλήνιο Συνέδριο «State of The Art: To Αλλεργικό Παιδί και οι Εξελίξεις» Αθήνα 2021. Virtual congress
  9. Κρητικού Μ., Ξεπαπαδάκη Π., Πασιώτη Μ., Αγγελίδης Ξ., Παπαδόπουλος Ν.Γ. Χρησιμότητα συστημάτων τηλεϊατρικής για αρτιότερη και αποτελεσματικότερη παρακολούθηση ασθματικών ασθενών. Η Ελληνική εμπειρία – CURE. Πανελλήνιο Συνέδριο «State of The Art: To Αλλεργικό Παιδί και οι Εξελίξεις» Αθήνα 2021. Virtual congress
  10. Σταματάκη Σ., Τάκα Σ., Λακουμέντας Γ., Γεωργούντζου Α, Μαγγίνα Π, Ξεπαπαδάκη Π, Ανδρεάκος Ε., Προκοπάκης Ε., Λεγάκη Ε., Παπαδόπουλος Ν.Γ. Διαφορές της φυσικής ανοσολογικής ωρίμανσης μεταξύ φυσιολογικών ατόμων και ατόμων με αλλεργική ρινίτιδα. Πανελλήνιο Συνέδριο «State of The Art: To Αλλεργικό Παιδί και οι Εξελίξεις» Αθήνα 2021. Virtual congress
  11. Δήμου Μ., Λακουμέντας Ι., Παπαδόπουλος Ν.Γ., εκ μέρους της ελληνικής ομάδας ARIA. Η συμβολή του αριθμού των αλλεργικών ευαισθητοποιήσεων στα φαινοτυπικά γνωρίσματα ασθενών με αλλεργική ρινίτιδα. Πανελλήνιο Συνέδριο «State of The Art: To Αλλεργικό Παιδί και οι Εξελίξεις» Αθήνα 2021. Virtual congress

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24