Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια

              2016

    1. Χριστοπούλου Γ, Τζιώτου Μ, Ψωμιάδου Μ, Τζέλη Κ, Καραντουμάνης Δ, Κωστούδη Σ, Ζησάκη Β, Γεωργίου Κ, Ρουμπεδάκη Ε, Δουλαδίρης Ν, Μανουσάκης Ε, Ξεπαπαδάκη Π, Παπαδόπουλος Ν. Τροφική Αλλεργία σε προιόντα μη ενζημικής αμαύρωσης. Παρουσίαση περιστατικού. 7ο Πανελλήνιο Παιδοαλλεργιολογικό Συνέδριο, Aθήνα 2016..

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21