Χάρης Μυλωνάς

Χάρης Μυλωνάς

Ο Μυλωνάς Χαράλαμπος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 22/11/1984 και είναι τακτικός επιστημονικός συνεργάτης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας στον τομέα Διοίκησης και Οργάνωσης υπηρεσιών υγείας από το 2010. Κατέχει πτυχίο Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και Μεταπτυχιακό Τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Διοίκηση Ολικής Ποιότητας με ειδίκευση στην υγεία από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Στη συνέχεια μέσω της Ευρωπαϊκής Διάστασης του προγράμματος του Πανεπιστημίου Πειραιά σπούδασε στο πρόγραμμα Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Υγεία στο πανεπιστήμιο του Linköping. Σήμερα είναι υποψήφιος διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών με αντικείμενο έρευνας την οικονομική αξιολόγηση των αλλεργικών παθήσεων στην Ελλάδα.Τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται κυρίως στον χώρο των οικονομικών ερευνών στον τομέα της υγείας και στην έρευνα σχετικά με την οικονομική αξιολόγηση και την ποιότητα των υπηρεσιών στην υγεία. Έχει συμβάλει σε σειρά μελετών για το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα υγείας. Είναι μέλος επιστημονικών οργανώσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει δώσει διαλέξεις σε συνέδρια.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ