Σπύρος Μεγρέμης

Σπύρος Μεγρέμης

Ο Σπύρος Μεγρέμης αποφοίτησε από το «Dundee University, Scotland, UK» με «Honors» στην Μοριακή Γενετική. Στη συνέχεια προχώρησε στις διδακτορικές του σπουδές στο εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών όπου ασχολήθηκε με το γενετικό υπόβαθρο και την μοριακή ανάλυση μεταλλάξεων και πολυμορφισμών που αφορούν το ανθεκτικό σε στεροειδή νεφρωσικό σύνδρομο σε παιδιατρικούς ασθενείς. Από το 2010 είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας του εργαστηρίου Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας της Β’ Παιδιτρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και εκτέλεση ποκίλων ερευνητικών προγραμμάτων. Αυτά περιλαμβάνουν την ανάλυση έκφρασης αντιικών γονιδίων τα οποία μετέχουν στα μονοπάτια των ιντερφερονών, την ανάλυση των επιγενετικών μηχανισμών που οδηγούν στην ωρίμανση των ιντερφερονών καθώς και τον ρόλο που διαδραματίζουν οι αναπνευστικές λοιμώξεις στη διαδικασία αυτή, την ανίχνευση και ανάλυση δικτύων «microRNAs» ως αντιικοί μηχανισμοί του ρινικού επιθήλιου στον ανθρώπινο Ρινοϊό, την επιλογή κατάλληλων περιοχών-στόχων στην RNA αλληλουχία των Ρινοϊών για τον σχεδιασμό μορίων RNAi, την εύρεση ολιγονουκλεοτιδιών μοτίβων στις αλληλουχίες των Ρινοϊών τα οποία μπορούν να προκαλέσουν διέγερση της μη ειδικής και ειδικής ανοσίας και τέλος την χρήση εργαλείων βιοπληροφορικής για τον σχεδιασμό και ανάλυση ποικίλων δεδομένων (data mining, target prediction, phylogenetic analysis, distance matrices, RNAseq analysis, Next generation sequencing analysis).
Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την ανάλυση του γονιδιώματος του Ρινοϊού με στόχο την χαρτογράφηση των εξελικτικών πιέσεων που καθορίζουν τις βιολογικές λειτουργίες και την εξέλιξη του ιού.

Δημοσιεύσεις:

• The Genomic Signature of Human Rhinoviruses A, B and C Spyridon Megremis, Philippos Demetriou, Heidi Makrinioti,Alkistis E Manoussaki, Nikolaos G Papadopoulos PLoS ONE 09/2012

• Sertoli cell tumor and gonadoblastoma in an untreated 29-year-old 46,XY phenotypic male with Frasier syndrome carrying a WT1 IVS9+4C>T mutation. Sophia Kitsiou-Tzeli, Maria Deligiorgi, Sophia Malaktari-Skarantavou, Charalampos Vlachopoulos, Spyridon Megremis,Irene Fylaktou, Joanne Traeger-Synodinos, Christina Kanaka-Gantenbein, Christodoulos Stefanadis, Emmanuel Kanavakis Hormones (Athens, Greece) 07/2012; 11(3):361-7.

• Lymphocyte stimulation test for the diagnosis of non-IgE-mediated cow’s milk allergy: a step closer to a noninvasive diagnostic tool? S Giavi, S Megremis, N G Papadopoulos International Archives of Allergy and Immunology 09/2011; 157(1):1-2.

• Broad and unexpected phenotypic expression in Greek children with steroid-resistant nephrotic syndrome due to mutations in the Wilms’ tumor 1 (WT1) gene. Spyridon Megremis, Andromachi Mitsioni, Irene Fylaktou, Sofia Kitsiou Tzeli, Filadelfia Komianou, Constantinos J Stefanidis,Emmanuel Kanavakis, Joanne Traeger-Synodinos European Journal of Pediatrics 04/2011; 170(12):1529-34

• Nucleotide variations in the NPHS2 gene in Greek children with steroid-resistant nephrotic syndrome. Spyridon Megremis, Andromachi Mitsioni, Artemis G Mitsioni,Irene Fylaktou, Sofia Kitsiou-Tzelli, Constantinos J Stefanidis,Emmanuel Kanavakis, Joanne Traeger-Synodinos Genetic Testing and Molecular Biomarkers 04/2009; 13(2):249-56

• SCREENING OF MUTATIONS IN THE NPHS2 GENE IN GREEK PATIENTS WITH AUTOSOMAL-RECESSIVE STEROID-RESISTANT NEPHROTIC SYNDROME Spyridon Megremis, Artemis Mitsioni, Andromachi Mitsioni, Constantinos Stefanidis, Sofia Kitsiou-Tzelli, Emmanuel Kanavakis, Joanne Synodinos-Traeger PEDIATRICS 01/2008

• Mutations of the NPHS2 and WT1 genes are causative in Greek childhood patients with steroid resistant nephrotic syndrome Mitsioni A. G, Megremis S, Traeger-Synodinos J, Mitsioni A,Komianou F, Kanavakis E, Stefanidis C Pediatric Nephrology 01/2008; 23(9)

• Basic techniques of molecular biology and their applications in the diagnosis of childhood diseases Spyridon Megremis, Andreas Pampanos Paediatriki, Journal of the Greek Pediatric Society, (2008) 71(2):105-115.

Email: spyridonmegremis@gmail.com Tηλ: +30 210 7776964 (11)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ