Αναστάσιος Κωνσταντινόπουλος

Αναστάσιος Κωνσταντινόπουλος

Προσωπικές πληροφορίες 

Ηλικία: 36 ετών
Τόπος γέννησης: Αθήνα

Σπουδές 

09/1995 – 06/2001: Ιατρική Σχολή Πετς Ουγγαρίας
Από 10/2005 – 9/2010: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, με τίτλο:  «Διοίκηση Μονάδων Υγείας».
06/2002: Δίπλωμα της αγγλικής γλώσσας Proficiency of Cambridge.

Εργασιακή εμπειρία

 09/2002 – 01/2004: Εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας στο σώμα της αεροπορίας, ως ιατρός.
04/2004 – 11/2005: Εκπλήρωση υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου (αγροτικό) στο Κ.Υ. Ικαρίας (3 μήνες) και στο Π.Π.Ι.Φούρνων (16 μήνες).
12/2005 – 03/2008: Ειδίκευση στην ειδικότητα της παθολογίας, στο Γ.Ν.Μεσολογγίου, ως προαπαιτούμενο γενικό μέρος της ειδικότητας της αλλεργιολογίας.
6/2009 – 11/2010: Εργασία ως ιατρός στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» των δήμων Αντιρρίου και Πλατάνου του νομού Αιτωλοακαρνανίας.
Από 12/2010: Έναρξη ειδίκευσης στην ειδικότητα της αλλεργιολογίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ