Νικόλαος Παπαδόπουλος

Νικόλαος Παπαδόπουλος

Ο Νικόλαος Γ. Παπαδόπουλος είναι Καθηγητής Αλλεργιολογίας – Παιδιατρικής Αλλεργιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2007, είναι υπεύθυνος της Μονάδας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι διεθνώς αναγνωρισμένος για το έργο του σχετικά με τους μηχανισμούς και το χειρισμό αναπνευστικής και τροφικής αλλεργίας, για το οποίο έχει λάβει σειρά διεθνών διακρίσεων, η πιο πρόσφατη των οποίων είναι το Charles Blackley Medal Award της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας (2019). Πιστεύοντας σε αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης, εκδίδει ετησίως πεπραγμένα της Μονάδας όπου περιγράφονται οι κλινικές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητές της. Ενδεικτικά, περιθάλπει ετησίως περί τα 7000 παιδιά με αλλεργικά νοσήματα, οργανώνει πλήρη σειρά εκπαιδευτικών μαθημάτων, σεμιναρίων, συνεδρίων, εργαστηρίων κ.α. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 500 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους, με αποτέλεσμα >40000 citations και h-index 86. Συμμετέχει τακτικά στη διαμόρφωση διεθνών οδηγιών (guidelines) για τα αλλεργικά νοσήματα. Έχει διατελέσει μέλος των διοικητικών συμβουλίων διεθνών επιστημονικών οργανισμών όπως η ARIA, EAACI, GA2LEN, WAO. Ήταν Πρόεδρος του EAACI 2013-2015 και είναι Πρόεδρος του Respiratory Effectiveness Group (REG, 2017-2019).

 

Είναι προσκεκλημένος ομιλητής σε περισσότερα από 30 εθνικά και διεθνή Συνέδρια κάθε χρόνο, ενώ αρθρογραφεί τακτικά στον ειδικό και τον ημερήσιο τύπο.

 

Έχει συμμετάσχει και ηγηθεί με επιτυχία σε πολλά εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, εκ των οποίων το πιο πρόσφατο είναι το CURE, το οποίο συντονίζει στα πλαίσια του Future & Emerging Technologies, Horizon2020.

 

Συμμετέχει σε πληθώρα επιτροπών και θέσεων ευθύνης γύρω από την αλλεργία και το άσθμα, με ευρύτερη στόχευση την αποτελεσματική αντιμετώπιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με υπερευαισθησίες, αλλεργίες και άσθμα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ