Μαρία Πασιώτη

Μαρία Πασιώτη

Γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στην Αταλάντη Φθιώτιδας όπου ολοκλήρωσε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με βαθμό «Άριστα, 19». Μετά από πανελλαδικές εξετάσεις εισήχθη στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από όπου αποφοίτησε το 2004 λαμβάνοντας το πτυχίο της με βαθμό «Λίαν Καλώς». Κατά την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου υπηρέτησε ως αγροτικός ιατρός στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας και στο Π.Ι. Ωρεών. Στα πλαίσια του γενικού μέρους της ειδικότητας της Αλλεργιολογίας εκπαιδεύτηκε για 2 έτη στην Παιδιατρική ως ειδικευόμενη στην Παιδιατρική Κλινική του Γ.Ν. Λαμίας και στην Παιδιατρική Κλινική του Γ.Ν. Βέροιας. Το διάστημα 2008-2013 απασχολήθηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στο Ερευνητικό Κέντρο Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στον τομέα της βασικής έρευνας, με συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Ολοκλήρωσε την ειδικότητα της Αλλεργιολογίας στο Αλλεργιολογικό Τμήμα του Γ.Ν. «Λαϊκό» στην Αθήνα, όπου πέραν της πλήρους συμμετοχής σε όλες τις δραστηριότητες του Τμήματος, συμμετείχε και σε κλινικά πρωτόκολλα.  Έλαβε το 2016 «Πιστοποίηση Αριστείας» από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, μετά από εξετάσεις και το 2017 τον τίτλο της ιατρικής ειδικότητας της Αλλεργιολογίας. Από το 2018 είναι υποψήφια διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Αθηνών με ερευνητικό αντικείμενο την αλλεργία στους ξηρούς καρπούς και την αντιμετώπισή της. Παράλληλα είναι επιστημονικός συνεργάτης της Μονάδας Αλλεργιολογίας της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με ενεργό συμμετοχή στην κλινική πράξη και σε ερευνητικές δραστηριότητες.

 

ΒΡΑΒΕΙΑ–ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ–ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1/ Βραβείο 2ης καλύτερης εργασίας, 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, 17 Απριλίου 2016, Αθήνα

2/ Υποτροφία μετά από διαγωνισμό της Ελληνικής Εταιρείας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας (ΕΕΑΚΑ) του έτους 2018

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1/ “Profilin sensitization and its clinical relevance to a population of atopic adults in Greece”, A. Iliopoulou, M. Petrodimopoulou, M. Konstantakopoulou, M. Pasioti, A. Papadopoulou, N. Mikos, E. Kompoti, I. Korakianitis, M. Kontogianni, C. Pitsios, Revue Française d’Allergologie, December 2017

2/ “Μελέτη της IgE- ευαισθητοποίησης στην προφιλίνη και συσχέτισής της με το αλλεργικό σύνδρομο στοματοφάρυγγα» Α. Ηλιοπούλου, Μ. Πετροδημοπούλου, Μ. Κωνσταντακοπούλου, Α. Παπαδοπούλου, Μ. Πασιώτη , Ν. Μήκος, Μ. Κοντογιάννη , Ε. Κομπότη , Κ. Πίτσιος Ελληνική Αλλεργιολογία & Κλινική Ανοσολογία 2016, Περίοδος Β’ 9(3):152–161

3/ “The Common Cold: Potential for future prevention and cure” Passioti M1, Maggina P, Megremis S, Papadopoulos NG, Curr Allergy Asthma Rep. 2014 Feb;14(2):413

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

1/ “Μοριακά Αλλεργιογόνα (Components)”, Μ. Πασιώτη, Το Αλλεργικό Παιδί στην Κλινική Πράξη, Πρακτικά 2018, Αθήνα 2018

2/ “Οι ρινοϊοί, ως κύριοι επαγωγείς της σύγχρονης επιδημίας του άσθματος” Μ. Πασιώτη, Π. Ξεπαπαδάκη, Ν.Γ. Παπαδόπουλος. Τιμητικός Τόμος Ομ. Καθηγητή Θεμιστοκλή Ε. Καρπάθιου, Κεφάλαιο 13, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2013.

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1/ 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας: “Θα αντικαταστήσει η μοριακή διαγνωστική τις δερματικές δοκιμασίες;”, 11-14 Απριλίου 2019, Θεσσαλονίκη

2/ State of the Art, Το Αλλεργικό «Παιδί» και οι Εξελίξεις: “Διασταυρούμενες αντιδράσεις ανάμεσα σε ξηρούς καρπούς”,7-10 Φεβ 2019, Αθήνα

3/ 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας: “Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση της τροφικής αλλεργίας”, 29 Μαρ-1 Απρ 2018, Αθήνα

4/ 19ο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο «Το Αλλεργικό Παιδί στην Κλινική Πράξη»: “Μοριακά Αλλεργιογόνα (Components)”, 2-4 Φεβ 2018, Αθήνα

5/ 23ο Συνεδριακό Εργαστήριο με θέμα «Η Αλλεργιολογία την εποχή της Εξατομικευμένης Ιατρικής», Καλύβια Πεζούλας, Λίμνη Πλαστήρα, Ν. Καρδίτσας: “Anti-IL13: Lebrikizumab, tralokinumab”, 25-27 Νοε 2016

 

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1/ 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, Αθήνα, Ελλάδα, 11-14 Απριλίου 2019, «Η Ποιότητα Ζωής των Ασθενών με Αναφερόμενη Αλλεργία στους Ξηρούς Καρπούς», Μ. Πασιώτη, Π. Ξεπαπαδάκη, Α. Κατράλη, Χ. Μαντζούτσου, Ν. Μήκος, Ε. Κομπότη, Α. Χλίβα, Μ. Μακρής, Ι. Λακουμέντας, Ν.Γ. Παπαδόπουλος

2/ State of the Art, Το Αλλεργικό “Παιδί” και οι Εξελίξεις, Αθήνα, Ελλάδα, 7-10 Φεβρουαρίου 2019, «Πρόκληση από του Στόματος σε Ξηρούς Καρπούς σε Παιδιά με LTP Ευαισθητοποίηση», Α. Κοθρά, Μ. Γαλάνη, Π. Ξεπαπαδάκη, Ε. Μανουσάκης, Μ. Πασιώτη, Ι. Μανωλαράκη, Ν. Κιτσιούλης, Δ. Κίτσος, Δ. Πετράκης, Θ. Δημαρέση, Β. Ζησάκη, Ν. Δουλαδίρης, Ν.Γ. Παπαδόπουλος

3/ 4η Διημερίδα Εφαρμοσμένης Διαιτολογίας & Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών 18 Μαρτίου 2017, «Μελέτη της IgE ευαισθητοποίησης στην προφιλίνη και η κλινική της σημασία στην πρόκληση τροφικής αλλεργίας», Α. Ηλιοπούλου, Μ. Κοντογιάννη, Μ. Πετροδημοπούλου, Μ. Κωνσταντακοπούλου, Α. Παπαδοπούλου, Μ. Πασιώτη, Ν. Μήκος, Ε. Κομπότη, Κ. Πίτσιος

4/ 4th Food Allergy and Anaphylaxis Meeting (FAAM), Rome, Italy 13-15 October 2016, “Anaphylaxis to termites’ ingestion in a 30 year-old-woman” Maria Konstantakopoulou, Maria Pasioti, Anastasia Papadopoulou, Anna Iliopoulou, Nikolaos Mikos, Evangelia Kompoti, Clin Transl Allergy 2017, 7(Suppl 1):10: PD63

5/ 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, Αθήνα, 14-17 Απριλίου 2016, “Μελέτη της IgE-ευαισθητοποίησης στην προφιλίνη και Συσχέτισής της με το Αλλεργικό Σύνδρομο Στοματοφάρυγγα” Α. Ηλιοπούλου, Μ. Πετροδημοπούλου, Μ. Κωνσταντακοπούλου, Α. Παπαδοπούλου, Μ. Πασιώτη, Ν. Μήκος, Μ. Κοντογιάννη, Ε. Κομπότη, Κ. Πίτσιος, Ελληνική Αλλεργιολογία & Κλινική Ανοσολογία, Περίοδος Β΄ Τόμος 9 Τεύχος 1,Ιαν- Απρ 2016

6/ EAACI Annual Congress Copenhagen, Denmark, 7-11 June 2014, “Primary nasal epithelial cell responses to HRVA 1B infection of subject with or without atopic rhinitis and asthma” Taka S, Megremis S, Spyridaki I.S, Skevaki C.L, Trochoutsou A.I, Roumpedaki E, Emmanouil P, Kontogianni K, Bakakos P, Loukides S, Passioti M1 , Kokkinou D, Apostolopoulou M, Papadopoulos N.G, Allergy Volume 69, Issue Suppl. s99, abstract no 85

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ