Κοθρά Αλεξάνδρα

Κοθρά Αλεξάνδρα

Η Κοθρά Αλεξάνδρα γεννήθηκε το 1990 στη Χαλκίδα. Ολοκλήρωσε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το 2007 στην Καρδίτσα με βαθμό απολυτηρίου “Άριστα”. Το 2013 αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  με βαθμό  “Λίαν Καλώς”.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Μάιος 2005 : πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας (Proficiency)
Μάρτιος 2012 : πτυχίο BLS/AED (Basic Life Support)
Ιούλιος 2012 : παρακολούθηση για ένα μήνα στην Παθολογική Κλινική Diakonie Klinikum Jung-Stilling-Krakenhaus, Siegen, Γερμανία
Ιούλιος 2013 : πτυχίο Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Σεπτέμβριος 2013 – Οκτώβριος  2014 : Ιατρός υπηρεσίας  υπαίθρου (άγονο)  Π.Ι. Ανθηρού, Κ.Υ. Μουζακίου  Καρδίτσας.
Οκτώβριος 2014 – Ιούνιος 2016 : Ειδικευόμενη ιατρός  Παθολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, ως προαπαιτούμενο γενικού μέρους  για την ειδίκευση στην ειδικότητα της Αλλεργιολογίας.
Ιούνιος 2016 – Δεκέμβριος 2017 : Υπεράριθμη ειδικευόμενη στον Παθολογικό Τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας (Παθολογική και Καρδιολογική Κλινική).
Μάιος 2018 – σήμερα : Ειδικευόμενη Αλλεργιολογικού Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών “Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού”.

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
1. Νακούτη Θ., Χολόγκιτας Ε.,  Παπαδοπούλου Σ.,  Μπίρτσου Χ.,  Παυλού Δ.,  Χαλέβας Π.,  Κοθρά Α.,  Κρίκη Λ.,  Μυλωνά Ι.,  Παράσχου Α., Ηλονίδης Γ. Χαρακτηριστικά ασθενών που εισάγονται σε Παθολογική Κλινική τριτοβάθμιου νοσοκομείου λόγω αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. 27ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο 29-31 Μαρτίου 2012, Θεσσαλονίκη (προφορική ανακοίνωση Ρ053).

 

2. Βέρος Χρ., Κατερινοπούλου Π., Κοθρά Α., Κολιάκου – Κουζή Κ. Ανωμαλίες της διάπλασης των στεφανιαίων αρτηριών – Congenital anomalies of the coronary arteries. 18Ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας 4-5 Μαΐου 2012, Αθήνα (προφορική ανακοίνωση ΕΑ-068).

 

3. Σύρμος Ν., Κατερινοπούλου Π., Ιμπριάλος Κ., Βαλαδάκης Β., Ηλιάδης Χ., Γρηγορίου Κ., Αρβανιτάκης Δ., Κοθρά Α., Βέρος Χ. Αντιμετώπιση εκφυλιστικών παθήσεων αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης με πρόσθια αυχενική προσπέλαση. 18ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας 4-5 Μαΐου 2012, Αθήνα (αναρτημένη ανακοίνωση ΑΑ-32).

 

4. Σύρμος Ν., Κατερινοπούλου Π., Ιμπριάλος Κ., Βαλαδάκης Β., Ηλιάδης Χ., Γρηγορίου Κ., Αρβανιτάκης Δ., Βέρος Χ., Κοθρά Α. Αντιμετώπιση τραυματικών παθήσεων αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης με πρόσθια αυχενική προσπέλαση. 18ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας 4-5 Μαΐου 2012, Αθήνα (αναρτημένη ανακοίνωση ΑΑ-33).

 

 

Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικά Σεμινάρια – Επιστημονικά Συνέδρια

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ