Ειρήνη Ρουμπεδάκη

Ειρήνη Ρουμπεδάκη

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977. Σπούδασε Ιατρική στην πρώτη σχολή του πανεπιστημίου Sapienza στη Ρώμη απ’ όπου αποφοίτησε με βαθμό  110/110 και έπαινο το 2004, με πτυχιακή εργασία «Immunopathogenesis, clinics and treatment of scleroderma lung disease».  Τον Μάρτιο του 2009 και για τέσσερις μήνες βρέθηκε για πρώτη φορά στη Μονάδα, ως ειδικευόμενη Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας όπου παρακολούθησε συστηματικά τις υπηρεσίες του τμήματος και εργάστηκε στην πτυχιακή εργασία της «Clinical trials in Allergology and Clinical Immunology: European observational study on the use of a questionnaire for the prediction of asthma exacerbations – DARE», σε συνεργασία με τους καθηγητές Prof. Sergio Bonini και Cesare Masala, και την πολύτιμη συμβολή του Καθ. Νίκου Παπαδόπουλου, που ουσιαστικά της ανέθεσε το παραπάνω θέμα. Απέκτησε τίτλο ειδικότητας από την πρώτη σχολή του πανεπιστημίου Sapienza στη Ρώμη το 2009 με βαθμό 70/70 και έπαινο.

 

Από το 2010, που επέστρεψε στην Ελλάδα, συνεργάζεται με την Μονάδα Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας της Β’ΠΠΚ, όπου εργάστηκε ως κλινικός ιατρός για τα ερευνητικά πρωτόκολλα PreDicta, HabEat και Ifaam.

 

Παρουσιάσεις σε συνέδρια

29 Μαρτίου 2018 – 1 Απριλίου 2018 : 12o Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας & κλινικής Ανοσολογίας. Ανοσολογικοί μηχανισμοί και ανοσοανοχή στην τροφική αλλεργία. Αθήνα
16-17 Δεκεμβρίου 2017 : 2ο Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων. Το έκζεμα ως εκδήλωση πρωτοπαθούς ανοσοανεπάρκειας. Αθήνα
8-10 Μαΐου 2015 : 20o Συνεδριακό Εργαστήριο. Προτυποποίηση της θεραπείας στα αλλεργικά νοσήματα. Η Πανευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων NORA. Ελληνικά και Ευρωπαϊκά δεδομένα. Πήλιο, Πορταριά.
7 – 8 Φεβρουαρίου 2015 : Το Αλλεργικό Παιδί στην Κλινική Πράξη.  Υποτροπιάζουσες ωτίτιδες. Αθήνα.
19-20 Μαΐου 2012 : 14o Συνεδριακό Εργαστήριο – Ο συνδυασμένος χειρισμός του αλλεργικού ασθενούς. Παρουσίαση περιστατικών. Σκιάθος.
5 Φεβρουαρίου 2011 : Το αλλεργικό παιδί στην κλινική πράξη. Αναφυλαξία – τι πρέπει να αναζητούμε και πώς να το καταγράφουμε. Αθήνα.
27-28 Νοεμβρίου 2010 : 9o WORKSHOP ‘Τροφική Αλλεργία και διατροφή’. Παιδί με Σοβαρή Ατοπική Δερματίτιδα και Τροφική Αλλεργία. Λίμνη Πλαστήρα.
28-29 Νοεμβρίου 2008 : Aggiornamenti in Allergologia ed Immunologia Clinica. Malattia granulomatosa nell’immunodeficienza comune variabile. Πεσκάρα.

 

Δημοσιέυσεις

1. Grabenhenrich LB, Dölle S, Moneret-Vautrin A, Köhli A, Lange L, Spindler T, Ruëff F, Nemat K, Maris I, Roumpedaki E, Scherer K, Ott H, Reese T, Mustakov T, Lang R, Fernandez-Rivas M, Kowalski ML, Bilò MB, Hourihane JO, Papadopoulos NG, Beyer K, Muraro A, Worm M. Anaphylaxis in children and adolescents: The European Anaphylaxis Registry. J Allergy Clin Immunol. 2016 Apr;137(4):1128-37.e1. doi: 10.1016/j.jaci.2015.11.015.

2. Roumpedaki E, Douladiris N, Papanaki A, Stamogiannou L, Maggina P, Manoussakis E, Vallianatou G, Papadopoulos NG, Xepapadaki P. A child with anaphylactic reaction by egg remedy applied to burn. Pediatr Allergy Immunol. 2014 Oct;25(6):606-8.

3. Guibas GV, Manios Y, Moschonis G, Xepapadaki P, Roumpedaki E, Lambrinou CP, Papadopoulos NG. Infantile growth velocity and later asthma/wheeze: GENESIS and the Healthy Growth Study. Eur Respir J. 2014 Jun;43(6):1790-3.

4. Guibas GV, Moschonis G, Xepapadaki P, Roumpedaki E, Androutsos O, Manios Y, Papadopoulos NG. Conception via in vitro fertilization and delivery by Caesarean section are associated with paediatric asthma incidence. Clin Exp Allergy. 2013 Sep;43(9):1058-66.

5. Douladiris N, Savvatianos S, Roumpedaki I, Skevaki C, Mitsias D, Papadopoulos NG.  A molecular diagnostic algorithm to guide pollen immunotherapy in southern Europe: towards component-resolved management of allergic diseases. Int Arch Allergy Immunol. 2013;162(2):163-72.

6. Papadopoulos NG, Christodoulou I, Rohde G, Agache I, Almqvist C, Bruno A, Bonini S, Bont L, Bossios A, Bousquet J, Braido F, Brusselle G, Canonica GW, Carlsen KH, Chanez P, Fokkens WJ, Garcia-Garcia M, Gjomarkaj M, Haahtela T, Holgate ST, Johnston SL, Konstantinou G, Kowalski M, Lewandowska-Polak A, Lødrup-Carlsen K, Mäkelä M, Malkusova I, Mullol J, Nieto A, Eller E, Ozdemir C, Panzner P, Popov T, Psarras S, Roumpedaki E, Rukhadze M, Stipic-Markovic A, Todo Bom A, Toskala E, Van Cauwenberge P, Van Drunen C, Watelet JB, Xatzipsalti M, Xepapadaki P, Zuberbier T. Viruses and bacteria in acute asthma exacerbationsA GA(2) LENDARE* systematic review. Allergy. 2011 Apr;66(4):458-68.

7. Vaccaro F, Caccavo D, Roumpedaki E, De Vincentis G, Di Gioia CR, Gallo P, Palange P. Dilated cardiomyopathy due to thrombotic microangiopathy as the only manifestation of antiphospholipid syndrome: a case report. Int J Immunopathol Pharmacol. 2008 Jan-Mar; 21(1):237-41.

8. Salsano F, Francia C, Proietti AR, Proietti M, Roumpedaki E, Mastronardo F, Pierdominici M, Pisarri S, Giovanetti A. Impaired natural killer cell activity associates with increased susceptibility to inflammation induced by Herpesvirus infection in patients with Nickel hypersensitivity. Eur J of Inflamm. 2005; 3(3):143 – 148.

9. Salsano F, Francia C, Roumpedaki I, Proietti M, Pisarri S, Verna N, Gabrieli E, Di Gioacchino G, Di Gioacchino M. Immune effects of Nickel. Int J Immunopathol Pharmacol. 2004 May-Aug; 17(2 Suppl):63-9.

 

Ανακοινώσεις σε συνέδρια

1. Roumpedaki E, Stamataki S, Xepapadaki P, Sintobin I, Bachert C, Lukkarinen H, Jartti T, Zimmerman T, Finotto S,  Sobanska A, Kowalski M, Papadopoulos NG. Comorbidities in preschool-age children with asthma and healthy controls. Allergy 2015, 70 (Suppl. 101) 285.

2. Roumpedaki E, Karantoumanis D, Xepapadaki P, Sintobin I, Bachert C, Lukkarinen H, Jartti T, Zimmerman T, Finotto S, Sobanska A, Kowalski M, Papadopoulos NG. Severity of asthma symptoms lung function and airway inflammation in the PreDicta cohort of preschool-age children with asthma. Allergy 2015, 70 (Suppl. 101) 512.

3. Roumpedaki E, Xepapadaki P, Taprantzi P, Tineke D, Bachert C, Lukkarinen H, Jartti T, Graser A, Zimmermann T, Finotto S, Sobanska A, Kowalski ML, Papadopoulos NG. Atopy rhinitis lung function and inflammation in asthmatic preschoolers and healthy controls. Allergy 2014, 69 (Suppl. 99) 576.

4. Roumpedaki E, Xepapadaki P, Doudoulakakis A, Lebessi E, Passioti M, Skevaki C, Taprantzi P, Tsakanikos M, Tsolia M, Dutre T, Bachert C, Lindholm L, Lukkarinen H, Jartti T, Albert F, Graser A10, Geißd€orfer W, Bogdan C, Zimmermann T, Finotto S, Sobanska A, Kowalski ML, Papadopoulos NG. Nasopharyngeal bacterial colonization in asthmatic children and healthy controls. Allergy 2013, 68 (Suppl. 97) 230.

5. Iebba F, Di Sora F, Tarasi A, Roumpedaki E, Montella F. Efficacia immuno-virologica e tollerabilita’ di lopinavir/ritonavir in monoterapia: un caso clinico. Αποδεκτή ως προφορική επικοινωνία. XXI Congresso Nazionale AIDS e Sindromi correlate, 17 – 20 October 2007

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ