Νεα

Συστάσεις σχετικές με τη νόσο COVID-19 προς τα εργαστήρια, όπου διενεργούνται δοκιμασίες ελέγχου της πνευμονικής λειτουργίας

Ανησυχία υπάρχει για τη διενέργεια δοκιμασιών ελέγχου της πνευμονικής λειτουργίας, καθώς αποτελούν πιθανή πηγή μετάδοσης της νόσου λόγω της συνάθροισης ασθενών με πνευμονική νόσο και της πιθανότητας βήχα και σχηματισμού σταγονιδίων. Τα τωρινά δεδομένα σχετικά με τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού μέσω των δοκιμασιών αυτών είναι λιγοστά. Όμως ο κίνδυνος μπορεί να είναι σημαντικός και ποικίλλει ανάλογα με τον επιπολασμό του ιού στην κοινότητα, την ηλικία, τη σοβαρότητα της πνευμονικής νόσου και το ιστορικό ανοσοκαταστολής.

 

Η Αμερικανική Εταιρία Θώρακος (ATS) κοινοποίησε τις εξής συστάσεις:

  • περιορισμός των δοκιμασιών ελέγχου της πνευμονικής λειτουργίας στις απολύτως απαραίτητες για την άμεση λήψη θεραπευτικών αποφάσεων
  • περιορισμός του τύπου των δοκιμασιών στις απολύτως απαραίτητες, όπου αυτό είναι δυνατό
  • λήψη των κατάλληλων μέτρων για την προστασία του προσωπικού και των ασθενών (π.χ. ατομικός εξοπλισμός προστασίας που περιορίζει τη μετάδοση σταγονιδίων στο προσωπικό, καθαρισμός του χώρου που πραγματοποιείται η εξέταση όπως απολύμανση των επιφανειών)

Για την απόφαση της διενέργειας δοκιμασιών ελέγχου της πνευμονικής λειτουργίας είναι ωφέλιμο να λαμβάνονται υπόψιν οι πιθανοί κίνδυνοι και η χρησιμότητά τους για τη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων. Καθώς εξελίσσεται η πανδημία, νεότερα δεδομένα αναμένονται και ο λόγος κίνδυνος/όφελος πιθανόν να μεταβληθεί.

 

Παραπομπή:

https://www.thoracic.org/professionals/clinical-resources/disease-related-resources/pulmonary-function-laboratories.php