Νεα

Οδηγίες από τον Παγκόσμιο οργανισμό υγείας για την χρήση ιατρικής μάσκας

Ιατρική μάσκα θα πρέπει να φορούν ασθενείς με Covid-19 που επισκέπτονται δομές υγείας, άτομα με υποψία λοίμωξης ή ήπια συμπτώματα νόσου Covid-19 καθώς και τα άτομα που προσφέρουν βοήθεια σε αυτούς. Επίσης θα πρέπει να τη φορούν οι επαγγελματίες υγείας κατά την άσκηση της εργασίας τους. Κατά τη διενέργεια  διαδικασιών παραγωγής αερολύματος, (όπως η βρογχοσκόπηση) θα πρέπει να χρησιμοποιείται μάσκα υψηλής προστασίας Ν95/FFP2 ή ισοδύναμη.

Η σωστή χρήση και απόρριψη μάσκας είναι απαραίτητη για κάθε  είδους μάσκα ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά της  και να αποφευχθεί η αύξηση της πιθανότητας μετάδοσης του ιού.

 

https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak

 

Συστάσεις για τους επαγγελματίες υγείας

 

Οι νέες οδηγίες που δημοσιεύτηκαν στις 30/4/20 αναφέρουν 8 συστάσεις για τους επαγγελματίες υγείας που έρχονται σε επαφή με πιθανά ή επιβεβαιωμένα  κρούσματα COVID-19.

  1. Κατά τη νοσηλεία ασθενών συστήνεται η χρήση απλής χειρουργικής μάσκας ή μάσκας υψηλής προστασίας Ν95/FFP2 ή N99/FFP3.
  2. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης συστήνεται η χρήση είτε χειρουργικής μάσκας είτε η επαναχρησιμοποίηση μάσκας υψηλής προστασίας αν δεν είναι διαθέσιμη καινούργια.
  3. Δεν υπάρχει σύσταση για τη χρήση διπλών γαντιών.
  4. Δεν υπάρχει σύσταση για τη χρήση καλυμμάτων παπουτσιών.
  5. Κατά τη διενέργεια διαδικασιών που δημιουργούν αερόλυμα συστήνεται η χρήση μάσκας υψηλής προστασίας Ν95/FFP2 ή N99/FFP3.
  6. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή έλλειψης υλικού, προτιμάται η  επαναχρησιμοποίηση μάσκας υψηλής προστασίας Ν95/FFP2 σε σχέση με την χρήση απλής χειρουργικής μάσκας για διαδικασίες δημιουργίας αερολυμάτων
  7. Κατά τη διενέργεια διαδικασιών που δημιουργούν αερόλυμα η προσθήκη ασπίδας προσώπου ή μιας απλής χειρουργικής μάσκας ως κάλυμμα πάνω από τη μάσκα υψηλής προστασίας Ν95/FFP2 να μπορεί να επιτρέψει την επαναχρησιμοποίηση  της μάσκας υψηλής προστασίας σε περίπτωση ελλείψεων υλικού.. Αυτό προϋποθέτει τη σωστή υγιεινή των χεριών πριν και μετά την αφαίρεση της ασπίδας προσώπου ή του καλύμματος της χειρουργικής μάσκας.
  8. Παρομοίως η προσθήκη μιας ασπίδας προσώπου ή μιας απλής χειρουργικής μάσκας ως κάλυμμα σε μάσκα υψηλής προστασίας Ν95/FFP2 ώστε να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, προϋποθέτει τη σωστή υγιεινή των χεριών.

https://www.medscape.com/viewarticle/929738?src=soc_fb_200501_mscpedt_news_mdscp_ppe&faf=1

 

 

Νέος κορωνοϊός Covid-19 – Οδηγίες