Νεα

Οδηγίες για τους ασθενείς με άσθμα

Τα μέχρι τώρα δεδομένα δείχνουν ότι το άσθμα μάλλον δεν είναι σημαντικός παράγοντας κινδύνου για σοβαρή προσβολή από τη νόσο COVID-19 (βέβαια απαιτούνται περαιτέρω μελέτες). Είναι σημαντικό όμως να υπάρχει καλός έλεγχος του άσθματος. Σημειώνουμε ότι το ήπιο άσθμα [που αφορά το μεγαλύτερο ποσοστό του Ελληνικού πληθυσμού] που λαμβάνει τη φαρμακευτική του αγωγή και είναι ελεγχόμενο δεν ανήκει στις σοβαρές πνευμονοπάθειες. Η εισπνεόμενη κορτιζόνη που είναι η βασική θεραπεία της νόσου δεν έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί ανοσοκαταστολή άρα τη συνεχίζουμε κανονικά. Προτιμάται η χρήση αεροθαλάμου και όχι νεφελοποιητή, λόγω πιθανής μετάδοσης του ιού. Επισημαίνεται επίσης ότι η λήψη κορτικοστεροειδών συστηματικά είναι καλό να αποφεύγεται, λόγω πιθανής παράτασης της διάρκειας της νόσου (επί χρείας βέβαια δύναται να χορηγηθούν).

 

Επί της πανδημίας COVID-19, οι εξής οδηγίες συνιστώνται για τους ιατρούς που παρακολουθούν ασθενείς/παιδιά με άσθμα:

 

  • Μην μειώσετε την καθημερινή ρυθμιστική θεραπεία που λαμβάνει ο ασθενής, εκτός κι αν κρίνεται σκόπιμο εκτιμώντας εξατομικευμένα τα υπέρ και τα κατά, σε συνεννόηση με τον ασθενή.
  • Συστήνεται εκτίμηση κατά προτεραιότητα σε ασθενείς υψηλού κινδύνου. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, φαίνεται ότι τα παιδιά παρουσιάζουν ηπιότερη πορεία νόσου.
  • Σε περίπτωση που χαθεί ο έλεγχος του άσθματος ή επί έξαρσης, συστήνεται εκτίμηση λόγω κινδύνου COVID-19 λοίμωξης και επί ενδείξεων να γίνει το διαγνωστικό τεστ. Επί ήπιας έξαρσης, προτείνεται αντιμετώπιση στο σπίτι. Επί μη-ήπιας έξαρσης, ίσως χρειαστεί ιατρική επίσκεψη.
  • Οι τακτικές επισκέψεις ασθενών με καλώς ελεγχόμενο άσθμα μπορούν να αναβληθούν. Σκεφτείτε την επικοινωνία μέσω τηλεφώνου ή την τηλε-ιατρική για την επιβεβαίωση της πορείας νόσου.
  • Μπορούν να αναβληθούν τακτικές επισκέψεις ασθενών με άσθμα οποιαδήποτε βαρύτητας, που είναι καλά ελεγχόμενο τους τελευταίους 6-12 μήνες, συμπεριλαμβανομένων των εξής: μη προσέλευση σε τμήμα επειγόντων περιστατικών, ≤1 ώση κορτικοστεροειδών ή νοσηλεία τους τελευταίους 6 μήνες, ≤2 εξάρσεις το προηγούμενο έτος. Σκεφτείτε την τηλε-ιατρική για την επιβεβαίωση της πορείας νόσου.
  • Συστήνεται εκτίμηση σε ασθενείς με άσθμα οποιαδήποτε βαρύτητας, που χρειάστηκε να μεταβούν σε τμήμα επειγόντων ή νοσηλεύτηκαν λόγω έξαρσης τους τελευταίους 3-6 μήνες, που έλαβαν 2 ή περισσότερες φορές ώσεις κορτικοστεροειδών ή που χρειάστηκαν step up στην ρυθμιστική θεραπεία τους τελευταίους 3-6 μήνες.
  • Αναβάλλεται η εκτίμηση ασθενών με σκοπό την ένταξη σε κάποια μελέτη.
  • Για τους ασθενείς που συμπεριλαμβάνονται σε κάποιο ερευνητικό πρωτόκολλο, ακολουθήστε τις οδηγίες της εταιρίας.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες: https://education.aaaai.org/resources-for-a-i-clinicians/3-13Update

 

Εκ μέρους της Μονάδας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας της Β’ΠΠΚ