Νεα

Επιπεφυκίτιδα και COVID-19

Η πλειοψηφία των αλλεργικών ασθενών πέρασαν μέρος της εαρινής περιόδου σε κατ’ οίκον περιορισμό, λόγω της εφαρμογής περιοριστικών μέτρων στα πλαίσια της πανδημίας COVID-19. Με την σταδιακή άρση των μέτρων, επιστρέφουμε στη δουλειά, στις βόλτες, στην καθημερινότητα μας.

 

Η άνοιξη είναι η εποχή των οφθαλμικών αλλεργιών με σημεία και συμπτώματα που απορρέουν από την αυξανόμενη γυρεοφορία. Ακόμα και φορώντας μάσκα, τα μάτια παραμένουν ακάλυπτα, οδηγώντας σε συμπτωματολογία για την οποία οι ασθενείς αναζητούν ιατρική βοήθεια, η παροχή της οποίας αυτή την περίοδο μπορεί να παραμένει δύσκολη.

 

Τη διάγνωση και θεραπεία της αλλεργικής ρινοεπιπεφυκίτιδας (εποχικής και ολοετούς κατανομής) είναι δυνατό να χειριστούν διάφορες ιατρικές ειδικότητες. Σοβαρότερες όμως μορφές, όπως η εαρινή και η ατοπική κερατοεπιπεφυκίτιδα, που μπορεί να προκαλέσουν επικίνδυνες βλάβες στον κερατοειδή και στην όραση, απαιτούν ειδικό χειρισμό. Αυτές οι μορφές μπορεί να χρειάζονται επαναλαμβανόμενες ώσεις τοπικών κορτικοστεροειδών ή/και μακροχρόνια χρήση τοπικών ανοσοτροποποιητικών. Η προκαλούμενη ανοσοκαταστολή μέσω τοπικής εφαρμογής κυκλοσπορίνης ή/και τακρόλιμους, μπορεί να αυξήσει την ευπάθεια του οργανισμού στις ιώσεις και να προκαλέσει επιμονή ή και αναζωπύρωση μιας ιογενούς λοίμωξης.

 

Η παρουσία του ιού SARS-CoV-2 στα δάκρυα ανιχνεύεται σπάνια, ωστόσο η επιπεφυκίτιδα μπορεί να είναι σύμπτωμα της νόσου COVID-19, τόσο πριν όσο και μετά την έναρξη των συμπτωμάτων από το αναπνευστικό.

 

Η Ευρωπαϊκή Εταιρία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας (EAACI) ανακοίνωσε κάποιες συστάσεις σχετικά με το χειρισμό των οφθαλμικών αλλεργιών εν καιρώ πανδημίας, λαμβάνοντας υπόψιν την κρίση του Συστήματος Υγείας και την περιορισμένη πρόσβαση σε ιατρική βοήθεια. Οι συστάσεις προέκυψαν μετά από τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων σχετικών με την κλινική πρακτική αυτή την περίοδο από μέλη της Εταιρίας.

 

Οι θεραπευτικές επιλογές της εποχικής αλλεργικής ρινοεπιπεφυκίτιδας εξακολουθούν να ισχύουν και εν μέσω πανδημίας. Η χρήση χαμηλής δόσης κορτικοστεροειδών είναι εφικτή, εκτός από περιπτώσεις ασθενών σε κίνδυνο ή τρέχουσα λοίμωξη από το νέο κορονοϊό. Η χορήγηση τοπικών αντιαλλεργικών οφθαλμικών σταγόνων είναι αποδεκτή, ενώ η χορήγηση αντιισταμινικών από του στόματος είναι αποδεκτή για κάποιους συναδέλφους.

 

Όσον αφορά την εαρινή και ατοπική κερατοεπιπεφυκίτιδα, τα τοπικά αντιαλλεργικά φάρμακα παραμένουν θεραπεία εκλογής. Η προσθήκη τοπικών κορτικοστεροειδών είναι δεύτερης γραμμής. Σε ασθενή με επιβεβαιωμένη λοίμωξη, υπάρχει διχογνωμία σχετικά με την επιλογή του τοπικού κορτικοστεροειδούς (το 57% συμφώνησε ότι θα το χρησιμοποιούσε σε ώσεις, ενώ το 14% ως χαμηλής δόσης θεραπεία συντήρησης).

 

Η συντριπτική πλειοψηφία (90%), συμφώνησε στη χρήση τοπικών ανοσοτροποποιητικών σε εαρινή και ατοπική κερατοεπιπεφυκίτιδα σε ασθενείς χωρίς κίνδυνο λοίμωξης, το 66% συμφώνησε στη χρήση σε ασθενείς σε κίνδυνο λοίμωξης και το 50% σε ασθενείς με τρέχουσα λοίμωξη. Το 77% συμφώνησε στη χρήση σε λοίμωξη σε αποδρομή.

 

Η χορήγηση συστηματικών ανοσοκατασταλτικών για τη σοβαρή ατοπική κερατοεπιπεφυκίτιδα που δεν ανταποκρίνεται στην τοπική θεραπεία είναι ανέκαθεν μια απόφαση δύσκολη, ασχέτως πανδημίας. Γενικά σε δύσκολες μορφές, προτιμάται η τοπική θεραπεία σε ασθενείς σε κίνδυνο λοίμωξης και λοίμωξης σε αποδρομή. Η συστηματική/ανοσοτροποποιητική θεραπεία δε θεωρείται καλή επιλογή σε ασθενείς σε κίνδυνο λοίμωξης, ενώ σε ασθενείς με παρελθούσα λοίμωξη το 50% συστήνει κορτικοστεροειδή, το 60% κυκλοσπορίνη, το 47% αζαθειοπρίνη και το 47% ντουπιλουμάμπη.

 

Σε σοβαρή εαρινή κερατοεπιπεφυκίτιδα, δε συστήνεται η προληπτική διακοπή της χορήγησης αναστολέων καλσινευρίνης, Επί τρέχουσας λοίμωξης COVID-19 η συνέχιση της χορήγησης πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση.

 

Γενικά η πιθανότητα χειρισμού ασθενούς με εαρινή κερατοεπιπεφυκίτιδα και επιβεβαιωμένη λοίμωξη είναι μικρή. Οι πρόσφατες συστάσεις του EAACI για το χειρισμό των οφθαλμικών αλλεργιών εξακολουθούν να είναι σε ισχύ. Προσοχή απαιτείται στη χρήση κορτικοστεροειδών και ανοσοτροποποιητικών καθώς δεν υπάρχει ομοφωνία αποφάσεων.

 

 

Παραπομπή

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/all.14361