Νεα

Διαχείριση παιδιών με αλλεργίες και ανοσοανεπάρκειες εν μέσω της πανδημίας COVID-19

Κάθε άνθρωπος, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου ή κατάστασης υγείας, έχει κίνδυνο λοίμωξης από τον SARS-CoV-2. Όμως, κάποιες ομάδες είναι πιο ευάλωτες στην εκδήλωση βαριάς μορφής της νόσου COVID-19 (π.χ. οι μεγαλύτερης ηλικίας ή οι ασθενείς με χρόνιες παθήσεις). Από την αρχή της πανδημίας φάνηκε ότι τα παιδιά εμφανίζουν λιγότερα συχνά συμπτώματα της νόσου και ότι τα συμπτώματα αυτά είναι λιγότερο σοβαρά. Επίσης το ποσοστό θνητότητας στα παιδιά είναι πολύ χαμηλό.

 

Η Ευρωπαϊκή Εταιρία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας (EAACI) ανακοίνωσε τις ακόλουθες συστάσεις για τη διαχείριση ασθενών με αλλεργίες και ανοσοανεπάρκειες εν μέσω της πανδημίας COVID-19.

Τα παιδιά έχουν μικρότερο κίνδυνο λοίμωξης και βαριάς νόσου COVID-19

Σύσταση 1: Ευτυχώς τα παιδιά είναι πληθυσμός χαμηλού κινδύνου νόσησης από COVID-19. Παρόλα αυτά, λόγω της εξάπλωσης της νόσου, είναι αναμενόμενο κάποια αλλεργικά παιδιά να εκδηλώσουν σοβαρή νόσο, ανεξαρτήτως της ατοπικής προδιάθεσης ή της νεαρής ηλικίας. Συστήνεται οι αλλεργιολόγοι να φροντίζουν ώστε τα αλλεργικά συμπτώματα των ασθενών τους να είναι υπό τον καλύτερο δυνατό έλεγχο, και να ενημερώνουν τους ασθενείς για τους τρέχοντες κανόνες υγιεινής και κοινωνικής απόστασης, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος λοίμωξης. Λαμβάνοντας υπόψιν τη μεγάλη ανησυχία που επικρατεί, συστάσεις και υποστήριξη χρειάζονται τόσο τα παιδιά όσο και οι γονείς τους.

Όποτε είναι δυνατόν, έλεγξε τους παράγοντες κινδύνου

Σύσταση 2: Το μη ελεγχόμενο άσθμα αποτελεί παράγοντα κινδύνου, γι’ αυτό είναι σημαντικό να επιδιώκεται ο βέλτιστος έλεγχος μέσω της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής. Στην πολυ-παραγοντική παθογένεση του άσθματος η αλλεργία συχνά μπορεί να έχει πρωτεύοντα ρόλο. Ιδιαίτερα κατά τους μήνες έξαρσης των εποχικών αλλεργιών, ο έλεγχος του άσθματος, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, είναι απαραίτητος. Σε ορισμένες χώρες, στους ασθενείς με σοβαρό άσθμα, εφαρμόζεται κατ’ οίκον απομόνωση έως και 12 εβδομάδες, χωρίς αυτό να αποτελεί παγκόσμια οδηγία, θα πρέπει όμως να εξετάζεται κατά περίπτωση.

Τα αρχικά συμπτώματα της εποχικής αλλεργίας μπορεί να μοιάζουν με αυτά μιας ήπιας λοίμωξης

Σύσταση 3: Τα εποχικά αλλεργικά συμπτώματα μπορεί να μοιάζουν με αυτά της γρίπης ή του κοινού κρυολογήματος. Οι αλλεργιολόγοι θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση χωρίς να υπερεκτιμούν ή να υποτιμούν την πιθανότητα νόσησης από COVID-19 στους αλλεργικούς ασθενείς.

Θεραπεύστε τους αλλεργικούς ασθενείς σας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες

Σύσταση 4: Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής επιστημονικά δεδομένα που να καταδεικνύουν ότι οι αλλεργιολογικές θεραπείες αυξάνουν τον κίνδυνο μόλυνσης από τον ιό SARS-CoV-2 και εκδήλωσης σοβαρότερης νόσου. Οι θεράποντες συστήνεται να αντιμετωπίζουν το αλλεργικό άσθμα, την αλλεργική ρινίτιδα και κάθε αλλεργική νόσο σύμφωνα με τις συνήθεις κατευθυντήριες οδηγίες, χωρίς περιορισμό στη χρήση των ενδεδειγμένων φαρμάκων. Εξαίρεση αποτελεί η χορήγηση βιολογικών παραγόντων επί οξείας φάσης νόσου COVID-19. Μάλιστα η κατάλληλη θεραπεία και ο καλός έλεγχος των ασθενών θα βοηθήσουν στην αποφυγή περιττών επισκέψεων σε γιατρούς και νοσοκομεία, μειώνοντας την πιθανότητα έκθεσης στον ιό. Σύμφωνα με τις συστάσεις της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για το Άσθμα (GINA), κατά την αντιμετώπιση των ασθματικών κρίσεων θα πρέπει να αποφεύγετε η χρήση νεφελοποιητών και να προτιμώνται συσκευές αερολυμάτων μετρούμενης δόσης υπό πίεση (pMDI) με αεροθάλαμο για την αποφυγή διασποράς του SARS-CoV-2.

Οι τρέχουσες συστάσεις μπορεί να αναθεωρηθούν με την εξέλιξη της γνώσης μας για τη νόσο

Σύσταση 5: Με την εξάπλωση της πανδημίας, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι προσβάλλονται από τη νόσο, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με αλλεργικές παθήσεις. Με τη συσσώρευση νεότερων δεδομένων, και την πρόοδο της επιστήμης οι τρέχουσες συστάσεις μπορεί να αναθεωρηθούν.

Ασθενείς με ανοσοανεπάρκεια έχουν αυξημένο κίνδυνο ιογενούς λοίμωξης αναπνευστικού

Σύσταση 6: Οι ασθενείς με ανοσοανεπάρκεια, ως ομάδα υψηλού κινδύνου, συστήνεται να ακολουθούν αυστηρά τις εθνικές οδηγίες πρόληψης και μείωσης του κινδύνου λοίμωξης. Προκειμένου να αποφευχθούν οι εξάρσεις, οι ασθενείς συστήνεται να λαμβάνουν τη θεραπεία ελέγχου της υποκείμενης νόσου και των επιπλοκών της. Ασθενείς με συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 συστήνεται να είναι σε στενή επικοινωνία με το θεράποντα, ιδανικά μέσω τηλεϊατρικής.

 

Παραπομπή:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/pai.13262