Νεα

Η λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 σε παιδιά και εφήβους

Ο προσδιορισμός των κλινικών χαρακτηριστικών των ασθενών και της σοβαρότητας της νόσου COVID-19 είναι σημαντικός. Περιορισμένες αναφορές όμως έχουν γίνει για τα παιδιά.

 

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα συστηματική ανασκόπηση 18 μελετών με 1065 συνολικά ασθενείς ηλικίας έως 19 ετών με επιβεβαιωμένη λοίμωξη από τον ιό  SARS-CoV-2, προκειμένου να εκτιμηθούν τα κλινικά χαρακτηριστικά, τα διαγνωστικά τεστ, οι θεραπευτικοί χειρισμοί και η πρόγνωση. Οι μελέτες που συμπεριελήφθησαν προέρχονται κυρίως από την Κίνα, και μία από τη Σιγκαπούρη.

 

Τα περισσότερα παιδιά με λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 παρουσίασαν πυρετό, ξηρό βήχα και κούραση, με συνοδά συμπτώματα από το ανώτερο αναπνευστικό (π.χ. ρινική συμφόρηση και καταρροή) ή ήταν ασυμπτωματικά. Γαστρεντερικά συμπτώματα, όπως ναυτία, έμετοι και διαρροϊκές κενώσεις σημειώθηκαν σε λίγες περιπτώσεις, κυρίως σε νεογνά και βρέφη. Εξαίρεση αποτελεί ένα βρέφος 13 μηνών με σοβαρότερη συμπτωματολογία, το οποίο παρουσίασε πνευμονία, πυρετό, εμέτους, διαρροϊκές κενώσεις και στη συνέχεια σοκ με μεταβολική οξέωση και νεφρική ανεπάρκεια, το οποίο θεραπεύτηκε επιτυχώς με την παροχή εντατικής φροντίδας και τη χορήγηση οξυγονοθεραπείας. Όλοι οι παιδιατρικοί ασθενείς (συμπτωματικοί και ασυμπτωματικοί) νοσηλεύτηκαν και στους περισσότερους χορηγήθηκε κυρίως υποστηρικτική θεραπεία.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι αναφέρθηκαν 2 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε νεογνά. Ένα νεογνό ηλικίας 30 ωρών, από μητέρα με πιστοποιημένη λοίμωξη, είχε θετικό τεστ ανίχνευσης του ιού και παρουσίασε ήπια αναπνευστική δυσχέρεια με παθολογικά ευρήματα στην ακτινογραφία θώρακος. Το δεύτερο νεογνό ηλικίας 17 ημερών παρουσίασε διαλείποντες εμέτους, και κρίθηκε αναγκαία η χορήγηση ενδοφλέβιων υγρών και υποστηρικτική θεραπεία. Δε σημειώθηκε κανένας θάνατος στους ασθενείς ηλικίας 0 έως 9 ετών, ενώ αναφέρθηκε ένας θάνατος στους ασθενείς ηλικίας 10 έως 19 ετών, για τον οποίο δεν υπάρχει επαρκές ιστορικό.

 

Σε όλους τους ασθενείς διενεργήθηκε τεστ ανίχνευσης του ιού με ρινοφαρυγγικό επίχρισμα, λόγω ιστορικού επαφής με μολυσμένους από τον ιό γονείς ή άλλα μέλη της οικογένειας και/ή άλλους κατοίκους της πόλης Γιουχάν (Κίνα). Σε όλους το τεστ απέβη θετικό.

 

Σε κάποια παιδιά κρίθηκε απαραίτητο να γίνει απεικονιστικός έλεγχος (ακτινογραφία ή/και αξονική θώρακος). Τα ευρήματα αφορούν κυρίως σε βρογχική πάχυνση, εικόνα θολής υάλου ή φλεγμονώδεις αλλοιώσεις των πνευμόνων, τα οποία συνηγορούν υπέρ πνευμονίας.

 

Συμπερασματικά, τα περισσότερα παιδιά με COVID-19 παρουσίασαν ήπια συμπτώματα (μπορεί και καθόλου), χρειάστηκαν γενικά μόνο υποστηρικτική θεραπεία και τυπικά είχαν καλή πρόγνωση με ανάρρωση εντός 1-2 εβδομάδων. Βέβαια απαιτούνται περισσότερα δεδομένα όσον αφορά τους παιδιατρικούς ασθενείς για περαιτέρω χειρισμούς στο μέλλον.

 

 

Παραπομπή:

https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2765169?guestAccessKey=e30a5c7d-dcad-4db2-904a-09efd17e78ff&utm_source=silverchair&utm_medium=email&utm_campaign=article_alert-jamapediatrics&utm_term=mostread&utm_content=olf-widget_05072020